....

Betalings- og leveringsbetingelser

..

         PAYMENT AND DELIVERY CONDITIONS

....

....

 

Bestilling
Ved bestilling vil du få en ordrebekreftelse på e-post. Du vil også få en e-post når produktene er klar for sending.

VIL DU SLIPPE Å BETALE FOR PORTO.
Det er FRI FRAKT ved kjøp av varer over kr. 800,00 når du bestiller via vår nettside.
Hvis du ønsker kan du bestille produktene på mail. Du vil da få en bekreftelse via mail på totalsummen, for deretter å overføre beløpet via nettbanken.
Det er da FRI FRAKT uansett beløp. Kontonummeret vårt er 05302068781.
Vi sender varene til deg med en gang beløpet er registrert på kontoen vår.

Betaling fra utlandet må bruke Bic/Swift-code: DNBANOKK.
Ibannr. NO89 05302068781

Leveringsbetingelser
Charlottes Urtekosmetikk leverer varer over hele Norge via postverkets tjenester, med mindre annet er avtalt.
Varene sendes med Posten, som A-post brev.
Forsendelstiden er normalt fra 2-3 dager fra den blir innlevert til postkontoret.
Vi sender varene samme dag eller senest dagen etter vi har fått innbetalingen.

Reklamasjoner
Skulle vi levere feil antall eller feil vare eller det foreligger en mangel ved varen, må du gi oss beskjed så snart som mulig, slik at vi får rettet feilen. Kontakt oss på telefon, kontaktskjema eller e-mail før du returnerer varen. Send ikke varene i postoppkrav.
Dine utlegg for returfrakten på billigste måte, tilbakebetales så snart varen har kommet til meg. Erstatningsleveransen skjer helt uten kostnad for deg. 

Priser
Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert MVA.
Frakt tilkommer. 
Vi tar ingen ekspedisjonsgebyr.

PERSONVERN
Vi registrerer kun den nødvendige informasjon for å behandle din ordre. All personlig informasjon er konfidensiell og vil ikke bli delt med andre. Ved å bestille varer i nettbutikken vår, samtykker du i at din e-postadresse og andre opplysninger blir brukt til å kommunisere med deg, når det gjelder din ordre, meldinger og betaling.

..

 

order
When ordering, you will receive an order confirmation by e-mail. You will also receive an email when the products are ready for shipment.

If you wish, you can order the products by mail. You will then receive a confirmation by email, on the total amount, then transfer the amount via the internet bank. Our account number is 05302068781.
We will ship the items to you as soon as the amount is registered in our account.

Payment from abroad may use Bic / Swift code: DNBANOKK.
Ibannr. NO89 05302068781

Delivery
Charlottes Urtekosmetikk supplies goods throughout Norway through postal services, unless otherwise agreed.
The goods are shipped with the Post, as A-mail letter.
Shipping time is usually from 2-3 days from being delivered to the post office.
We ship the goods the same day or the day after we receive the payment.

complaints
Should we supply the wrong quantity or wrong item or there is a defect in the item, please let us know as soon as possible so that we correct the error. Contact us by phone, contact form or e-mail before returning the item. Do not ship the goods in post-demand.
Your return on the return ticket in the cheapest way, will be refunded as soon as the item has arrived. The replacement delivery takes place at no cost to you.

Pricing
All prices are quoted in Norwegian kroner and are included VAT.
Shipping is due.
We do not charge a handling fee.

....