....           Lotte Felix, grunnlegger av Charlottes Urtekosmetikk  ..              Lotte Felix, founder of Charlottes Urtekosmetikk ....

.... 

         Lotte Felix, grunnlegger av Charlottes Urtekosmetikk 

..

             Lotte Felix, founder of Charlottes Urtekosmetikk

....

 

....

Jeg har alltid vært opptatt av hva jeg tilfører kroppen min både når det gjelder mat og kroppspleieprodukter.

..

I have always been concerned with what I add to my body in terms of food and body care products.

....

....

Jeg startet med å lage egne hud og hår-produkter i 1994, fordi jeg ville vite hvilke stoffer jeg matet huden min med. Alt vi tilfører huden går jo inn i blodomløpet i kroppen vår og påvirker oss mer enn vi tror.

..

I started making my own skin and hair products in 1994 because I wanted to know which substances I fed my skin with. Everything we add to the skin goes into the bloodstream of our body and affects us more than we think.

....

....

Jeg har gjennomgått praktisk og teoretisk undervisning med urteekstraktlære, urter for huden, eteriske og vegetabilske oljer, materiallære og hudens funksjon. tilvirkning av salver, liniment, fete og fuktighetsbevarende kremer, massasjeoljer, leppesalver, hårprodukter, tandkrem m.m.

..

I have undergone practical and theoretical teaching with herbal extract teachings, herbs for the skin, essential and vegetable oils, material science and skin function. Ointment, liniment, fat and moisturizing creams, massage oils, lip balms, hair products, toothpaste, etc.

....

....

Jeg startet med å prøve ut produktene på meg selv,
på familie og venner, og fikk etter hvert god respons og interessen for produktene vokste.

..

I started by trying out the products on myself,
On family and friends, and eventually received good response and interest in the products grew.

....

....

Vi fremstiller økologiske hud og hårprodukter basert på gammel kunnskap om planter og deres helende virkning, kombinert med nyere forskning. Fremstillingen av våre  produkter skader ikke mennesker, dyr eller naturen. Vi bruker nøye utvalgte rene råvarer fra naturen av beste kvalitet, planter og urter fra vår økologiske urtehage og ville planter fra Askerskogene.

..

We make organic hair and skin products based on old knowledge of plants and their healing effects, combined with recent research. The production of our products does not harm people, animals or nature. We use carefully selected clean raw materials from nature of the best quality, plants and herbs from our organic herb garden and wild plants from the Askerforests.

....

....

Med tilgjengelige sertifikater garanterer vi kvaliteten på råvarene vi bruker (eteriske oljer, vitaminer, emulgering, fuktbevarere, tensider og konserveringsmiddel).
Der det ikke eksisterer helt naturlige råvarer som i skummende såpeprodukter bruker vi meget milde og grundig testede ingredienser. 
Svenska Naturskyddsföreningens kriterier for BRA MILJÖVAL er fulgt. 

..

With available certificates, we guarantee the quality of raw materials we use (essential oils, vitamins, emulsifying, moisture preservatives, surfactants and preservatives).
Where there are no natural ingredients like foaming soap products, we use very mild and thoroughly tested ingredients.
The Swedish Nature Conservation Association's criteria for Good Environmental Choice (BRA MILJÖVAL) have been followed.

....

....

For mer informasjon om ingredienser. Se INGREDIENSER JEG BRUKER I MINE PRODUKTER. Produktene har en holdbarhet på 12 mnd. fra kjøpsdato.

 

Charlottes Urtekosmetikk ønsker å opplyse og inspirere.
Vil du ha mer informasjon om produkter og ingredienser eller vil du ha spesialkomponerte produkter så ta gjerne kontakt.

 

Produktene og ingrediensene er ikke testet på dyr og vi bruker ikke animalske ingredienser hvor dyr drepes eller plages for å få fram råvaren. Les mer om dyretesting her.

 

Emballasjen er fullt nedbrytbar og inneholder ikke PVC.

 

Er du i tvil om du har et medisinsk problem, bør du først søke lege.

Rådene vi gir må ikke erstatte behandlingen som din lege gir deg.

Charlottes Urtekosmetikk er et enkeltmannsforetak innregistrert i Brønnøysundregisteret og Mattilsynet.

Jeg samarbeider med diplomert aromaterapeut
Ann Haugstveit - Lyst på Livet.

..

For more information about ingredients. See INGREDIENTS WE USE. The products have a shelf life of 12 months. From date of purchase.

 

Charlottes Urtekosmetikk wishes to inform and inspire. If you want more information on the products and ingredients or if you want products specifically made for you. Please feel free to contact.

 

The products and ingredients have not been tested on animals and we do not use animal ingredients where animals are killed or bothered to obtain the raw material. Read more on animal testing here.

 

The packaging is fully biodegradable and does not contain PVC.

 

If you are in doubt about having a medical problem, you should first seek a doctor.

The advice we provide must not replace the treatment your doctor gives you.

 

Charlottes Urtekosmetik is a sole proprietorship company registered in the Brønnøysund Register and Mattilsynet.

I collaborate with a certified aromatherapy therapist
Ann Haugstveit - Lust of Life.

....


....

Vi er medlem av

OIKOS-Økologisk Landslag,
Dyrebeskyttelsen Norge,
NOAH for Dyrs Rettigheter,
Dyrevernalliansen,
Norges Naturvernforbund
Framtiden i våre hender (FIVH).
Vi er innregistrert hos Mattilsynet.
Vi står på JA-LISTEN til NOAH over produsenter som ikke tester på dyr og vi er anbefalt av Grønn Hverdag.

..

WE ARE MEMBERS OF

OIKOS Organic Landscape,
Animal protection Norway,
NOAH for Animal Rights,
Animal Protection Alliance,
Norway's Nature Conservation Association
The future in our hands (FIVH).
We are registered with Mattilsynet.
We are on the YES LIST for NOAH over non-animal testing and we are recommended by Green Everyday.

....


....

HER ER SVARET VI FIKK ETTER AT GRØNN HVERDAG TESTET 43 AV VÅRE PRODUKTER:

..

Here is the answer we got after GRØNN HVERDAG tested 43 of our products.

....

....
Ingen av produktene inneholder stoffer vi vurderer som problematiske. Det er ganske imponerende, det er faktisk veldig få naturkosmetikkprodukter
som klarer kriteriene våre.
..
None of the products contain substances we consider to be problematic. It is quite impressive, there are actually very few natural cosmetic products
Which fulfills our criteria.
....
— Grønn Hverdag