....

 

Allergier

..

                                                     Allergies

....

 


 

 

 

 

....

Vi blir mer og mer følsomme for det vi smører på huden vår. Allergifremkallende stoffer kan være både helt naturlige, nyttige stoffer og syntetiske stoffer. At et produkt ikke inneholder allergifremkallende stoffer betyr ikke, at det er spesielt naturlig. Det er stor enighet om at grunnen til at flere nå får allergiske reaksjoner er at vi stadig blir tilbudt nye syntetiske stoffer.

Det beste alternativet er å bruke naturlige produkter.

Noen kan likevel reagere allergisk også på naturlige produkter. Hvis du er usikker på om du tåler et produkt kan du gjøre en test på underarmens innside. Innen 12-24 timer vil du merke en eventuell reaksjon.

..

We are becoming more and more sensitive to what we are putting on our skin. Allergy-promoting substances can be both natural, useful substances and synthetic substances. The fact that a product does not contain allergy-promoting substances does not mean that it is particularly natural. There is a broad agreement that the reason why more people now have allergic reactions is that we are still being offered new synthetic substances.

The best option is to use natural products.

However, some can react allergically to natural products as well. If you are unsure if you can tolerate a product, you can test the inside of your forearm. Within 12-24 hours you will notice a possible reaction.

....