....

 

INGREDIENSER VI IKKE BRUKER

..

                                    INGREDIENTS WE don't USE

.... 

....

..

WE ARE WORKING ON THE TRANSLATION

....

 

....

1,4 DIOXAN
Et biprodukt som finnes i polyethylene, polythylene glycol (PEG) og polyoxyethylene. Trengs ikke å deklareres på ingredienslisten. Kreftfremkallende.

1-NAPHTOL
Fargestoff, sterkt sensibiliserende (SCCS). Kan gi allergi og øyeskader. CAS nr. 9015-3

2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HYDROCHLORIDE
Fargestoff helseskadelig CAS nr. 66422-95-5

2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE
Fargestoff. Irriterer hud, øyne, slimhinner, forbigående øyeirritasjon (SCCS). CAS nr. 16867-03-1.

2-AMINO-6-CHLORO-4-NITROPHENOL
Fargestoff. Sterkt sensibiliserende. (SCCS). CAS nr. 6358-09-4.

2-METHYLRESORCINOL
Fargestoff. Helseskadelig.Lett overfølsomhet, moderat sensibiliserende (SCCS). CAS nr. 608-25-3.

AKRYLAMID
INCI-navn acrylamid
Brukes som stabilisator og fortykningsmiddel. Giftig og kreftfremkallende.

ALCOHOL, ISOPROPYL (SD-40)
Uttørrende og irriterende oppløsningsmiddel. Ødelegger hudens naturlige syrekappe slik at den blir mer sårbar for bakterier og virus. Kan frembringe brune flekker og for tidlig aldring av huden. 

ALUMINIUMHYDROXYKLORID
INCI-navn: Aluminium Chlorohydrate
Brukes i deodoranter. Irriterende og allergifremkallende. Stenger hudens svettporer. Tas opp av huden og lagres i kroppen. Må ikke forveksles med Potassium alum (Ammoniumalum/alunite/alun) som er helt ufarlig og ikke tas opp av kroppen.

AMMONIUM LAURETH SULFATE
Kreftfremkallende

BENZALKONIUM CHLORIDE
TIlhører gruppen kvartære ammoniumsforbindelser (QAC-forbindelser), som kan bidra til å gjøre bakterier resistente mot antibiotika.

BENZOPHENONE
Kjemisk UV-filter.  Brukes i solkremer. Hormonforstyrrende.

BENZYL ACETATE
I parfyme. Forurensende og kreftfremkallende.

BENZYL ALCOHOL
Konserveringsmiddel. Allergifremkallende. Irriterende på hud og øyne.

BENZYLHEMIFORMAL
Konserveringsmiddel som fungerer ved å fraspalte formaldehyd. Allergifremkallende.

3-BENZYLIDENE CAMPHOR
Kjemisk UV-filter. Hormonforstyrrende (kategori 1).

BHA
INCI-navn: butylhydroxianisol
Antioksidant. Allergisk kontakteksem. Hormonforstyrrende. Kreftfremkallende.

BHT (BUTYLHYDROXITOLUEN)
INCI-navn:BHT
Syntetisk phenol. Antioxidant. Kan være kreftfremkallende. Allergisk kontakteksem. Miljøbelastende. Frigir formaldehyd.

..

1.4 DIOXAN
A by-product found in polyethylene, polyethylene glycol (PEG) and polyoxyethylene. No need to be declared on the list of ingredients. Carcinogenic.

1 NAPHTOL
Dye, highly sensitizing (SCCS). May cause allergies and eye damage. CAS No. 9015-3

2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HYDROCHLORIDE
Dye harmful CAS No. 66422-95-5

2-amino-3-hydroxypyridine
Dye. Irritating to skin, eyes, mucous membranes, transient eye irritation (SCCS). CAS No. 16867-03-1.

2-amino-6-chloro-4-nitrophenol
Dye. Highly sensitizing. (SCCS). CAS No. 6358-09-4.

2-Methylresorcinol
Dye. Harmful. Low sensitivity, moderate sensitizing (SCCS). CAS No. 608-25-3.

ACRYLAMIDE
INCI name acrylamide
Used as stabilizer and thickener. Toxic and carcinogenic.

ALCOHOL, ISOPROPYL (SD-40)
Tearing and irritating solvent. Destroy the skin's natural oxygen cap to make it more vulnerable to bacteria and viruses. May cause brown spots and premature aging of the skin.

aluminum hydroxychloride
INCI Name: Aluminum Chlorohydrate
Used in deodorants. Irritant and allergenic. Closes the skin's sweat pores. Taken up of the skin and stored in the body. Do not confuse with Potassium alum (Ammoniumalum / Alunite / Alun) which is completely harmless and not absorbed by the body.

AMMONIUM LAURETH SULFATE
Carcinogenic

BENZALKONIUM CHLORIDE
It belongs to the group of quaternary ammonium compounds (QAC compounds) that can help make bacteria resistant to antibiotics.

benzophenone
Chemical UV Filter. Used in sunscreens. Endocrine disruptors.

BENZYL ACETATE
In perfume. Pollutant and carcinogenic.

BENZYL ALCOHOL
Preservative. Allergenic. Irritating to skin and eyes.

BENZYLHEMIFORMAL
Preservative that works by cleaving formaldehyde. Allergenic.

3-BENZYLIDENE CAMPHOR
Chemical UV Filter. Hormone disorder (Category 1).

BHA
INCI Name: butylhydroxianisol
Antioxidant. Allergic contact eczema. Endocrine disruptors. Carcinogenic.

BHT (BUTYLHYDROXITOLUEN)
INCI name: BHT
Synthetic phenol. Antioxidant. May be carcinogenic. Allergic contact eczema. Environmental Bothersome. Release formaldehyde.

....

....

BISPHENOL A (BPA)
Tilsetningsstoff som benyttes i produksjon av polykarbonatplast, som blir brukt i emballasjen til kosmetikkprodukter. Har hormonhemmende effekt og kan påvirke den nevronale utviklingen i hjernen.

BNPD 2--BROMO-2 NITROPROPANE 1,3-DIOL
INCI-navn: samme
Løsningsmiddel for neglelakk. Giftig. Brukes også som konserveringsmiddel på tross at det er en meget tvilsom ingrediens å bruke i kosmetikk. Kan danne nitrosaminer sammen med f.eks. triethanolaminer. Kan forårsake allergisk kontakteksem. Personer som arbeider med kjemikalier og inhalerer dette stoffet kan miste appetitten samt få diaré og hodepine.

BORAX
INCI-navn Sodium Borate
Gjør huden tynnere, tørrere.

BORIC ACID
Antibakterielt stoff. Hormonforstyrrende.

5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANE
Konserveringsmiddel som fungerer ved å fraspalte formaldehyd. Allergifremkallende.

BUTYLACETATE
Skader nervesystemet. Lösningsmiddel i neglelakk

BUTYLPARABEN
se PARABENER

BUTYLENE GLYCOL
Se MINERALOLJER

CALCIUM DISODIUM EDTA
EDTA-forbindelser kan gjøre tungmetaller lettere biologisk tilgjengelige, og er derfor ansett som miljøskadelig.

CARBOMER
Emulgeringsmiddel klassifisert som kreftfremkallende og giftig ved hudkontakt. Inneholder rester av løsningsmiddelet benzol.

CETALKONIUM CHLORIDE og CETRIMONIUM CHLORIDE
Brukes i hårbalsam samt i papir og tekstilindustrien som bløtgjører. Tørrer ut håret og gjør det sprøtt. Syntetisk,irriterende, allergisk og giftig. Ved inntak er det dødelig. TIlhører gruppen kvartære ammoniumsforbindelser (QAC-forbindelser), som kan bidra til å gjøre bakterier resistente mot antibiotika.

CETRIMONIUM BROMIDE
TIlhører gruppen kvartære ammoniumsforbindelser (QAC-forbindelser), som kan bidra til å gjøre bakterier resistente mot antibiotika.

CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE
TIlhører gruppen kvartære ammoniumsforbindelser (QAC-forbindelser), som kan bidra til å gjøre bakterier resistente mot antibiotika.

COLLAGEN
Kan være fra dyr eller utvinnes marint. Før ble det brukt aborterte fostre.

CYCLOMETHICONE                                                        
CYCLOTETRASILOXANE                                                                        
CYCLOPENTASILOXANE

CYCLOTETRASILOXANE
Se SILIKON og SILOKSAN

DIAHYDROXYBIPHENYL
Brukes til bleking og hudbeskyttelse. Hormonforstyrrende.

DIETHYLPHTALAT (DEP) 
Stoffet brukes som denatureringsmiddel i etanol, som er en vanlig bestanddel i kosmetiske produkter. I parfymeprodukter og etterbarberingsvann er det ofte 60% etanol.
se PARFYME og PHTALAT

DIMETHICONE og DIMETHICONE COPOLYOL, DIPHENYL DIMETHICONE
Se SILIKON

..

BISPHENOL A (BPA)
Additive used in the production of polycarbonate plastic, which is used in cosmetics packaging. Has a hormone-inhibiting effect and can affect neuronal development in the brain.

BNPD 2 - BROMO-2 NITROPROPANE 1,3-DIOL
INCI Name: Same
Nail polish solvent. Poisonous. Also used as a preservative despite the fact that it is a very questionable ingredient to use in cosmetics. May form nitrosamines together with e.g. triethanolamine. May cause allergic contact eczema. People who work with chemicals and inhale this substance can lose their appetite as well as get diarrhea and headaches.

BORAX
INCI Name Sodium Borate
Makes the skin thinner, drier.

BORIC ACID
Antibacterial substance. Endocrine disruptors.

5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Preservative that works by cleaving formaldehyde. Allergenic.

butyl acetate
Damage the nervous system. Solvent in nail polish

butylparaben
See PARABENER

BUTYLENE GLYCOL
See MINERAL OILS

CALCIUM DISODIUM EDTA
EDTA compounds can make heavy metals easier biologically available and are therefore considered to be environmentally harmful.

CarboMer
Emulsifier classified as carcinogenic and toxic by skin contact. Contains residues of the solvent benzol.

CETALKONIUM CHLORIDE AND CETRIMONIUM CHLORIDE
Used in hair balm as well as in the paper and textile industry as a softener. Dry the hair and make it crazy. Synthetic, irritating, allergic and toxic. At intake it is fatal. It belongs to the group of quaternary ammonium compounds (QAC compounds) that can help make bacteria resistant to antibiotics.

CETRIMONIUM BROMIDE
It belongs to the group of quaternary ammonium compounds (QAC compounds) that can help make bacteria resistant to antibiotics.

CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE
It belongs to the group of quaternary ammonium compounds (QAC compounds) that can help make bacteria resistant to antibiotics.

Collage
May be from animals or recovered marine. Previously, aborted fetuses were used.

CYCLOMETHICONE
CYCLOTETRASILOXANE
Cyclopentasiloxane
CYCLOTETRASILOXANE
See SILIKON and SILOKSAN

DIAHYDROXYBIPHENYL
Used for bleaching and skin protection. Endocrine disruptors.

Diethyl phthalate (DEP)
The substance is used as denaturing agent in ethanol, which is a common ingredient in cosmetic products. In perfume products and aftershave water, it is often 60% ethanol.
See PARFYME and PHTALAT

DIMETHICONE and DIMETHICONE COPOLYOL, DIPHENYL DIMETHICONE
See SILIKON

....

....

DISODIUM EDTA
EDTA-forbindelser kan gjøre tungmetaller lettere biologisk tilgjengelige, og er derfor ansett som miljøskadelig.

DIXOYBENZONE
Kjemisk UV-filter. Hormonforstyrrende (kategori 2).

DMDM HYDANTOIN
Konserveringsmiddel. Forårsaker kontakteksem. Inneholder formaldehyd som er kreftfremkallende. Giftig ved inhallering

ELASTIN
Protein i dyrevev.  Har ingen invirkning på hudens elastisitet.

ETHYL ACETATE
Skader nervesystemet. Lösningsmiddel i neglelakk.

ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE
Hormonforstyrrende

ETHYLPARABEN
se PARABENER

EUXYL K 100
INCI- navn: Benzyl Alcohol (and) metyhylchloroisothiazolinone (and) methylisothiazolinone
Konserveringsmiddel. Allergifremkallende.

FD & C-FARGESTOFFER
Syntetisk fargestoff. Komedogene (tetter igjen porene). Kan forårsake kviser og sorte prikker

FORMALDEHYD (FORMALIN)
Billig og meget effektivt konserveringsmiddel i såper hårprodukter, neglelakk etc. Formaldehyd er giftig. Du kan få kontakteksem-hodepine og kronisk tretthet. Virker irriterende på øyne, nese og hals. Allergi og kreftfremkallende. Samme virkning som MINERALOLJER.

FRAGRANCE
Se PARFYME

HVALRAV (SPERMACETT)
INCI-navn: Spermacetti cetaceum
Hvalrav er en voks som man får fra spermasetthvalen. Spermasetthvalen er en truet dyreart. Kan erstattes med cetearylalkohol eller jojobaolje.

HYDROKINON (HYDROQUINONE) 
Hudblekemiddel for å få lysere hud. Kan gi akutte allergireaksjoner, men også langsiktige nyreskader. Hydrokinon kan ødelegge hudens evne til å danne pigment og er klassifisert som potensielt kreftfremkallende. Studier på Hydrokinon i har vist at det også kan skade DNA. Brukes som fotografisk fremkaller

HYDROKSYISOHEKSYL-3-CYKLOHEKSENKARBOKSALDEHYD (LYRAL)    
Syntetisk parfymestoff som er et av de mest allergifremkallende kjemikaliene som brukes i hudpleieprodukter. 

HYDROXYCINNAMIC ACID
Hudpleie. Hormonforstyrrende.

IMIDAZOLIDINYL UREA
Konserveringsmiddel. Forårsaker kontakteksem. Inneholder formaldehyd som er kreftfremkallende. Giftig ved inhallering

IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE
Konserveringsmiddel. Allergifremkallende.

ISOBUTYLPARABEN
se PARABENER

ISONONYL ISONONANOATE AND TRIOLEYL PHOSPHATE
Kan utvikle kontakteksem dermatitis

ISO-PROPYLMYRISTAT
INCI-navn: Iso-Propylmyristate
Vanlig erstatning for vegetabilske oljer. Kan reagere med triethanolaminer og danne nye stoffer som kan forårsake helseproblemer.

..

DISODIUM EDTA
EDTA compounds can make heavy metals easier biologically available and are therefore considered to be environmentally harmful.

DIXOYBENZONE
Chemical UV Filter. Hormone disorder (Category 2).

DMDM HYDANTOIN
Preservative. Causes contact dermatitis. Contains formaldehyde that is carcinogenic. Toxic by inhalation

elastin
Protein in animal tissue. Has no effect on the skin's elasticity.

ETHYL ACETATE
Damage the nervous system. Solvent in nail polish.

ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE
Endocrine disruptors

ethylparaben
See PARABENER

EUXYL K 100
INCI Name: Benzyl Alcohol (and) Methyl Chloroisothiazolinone (and) Methyl Isothiazolinone
Preservative. Allergenic.

FD & C COLORS
Synthetic dye. Comedogs (close the pores). May cause pimples and black spots

FORMALDEHYD (FORMALIN)
Cheap and highly effective preservative in soap hair products, nail polish etc. Formaldehyde is toxic. You may have contact dermatitis and chronic fatigue. Irritating to eyes, nose and throat. Allergy and carcinogenic. Same effect as MINERAL Oils.

FRAGRANCE
See PARFYME

HVALRAV (SPERMACETT)
INCI Name: Spermacetti Cetaceum
Whale is a wax that is derived from sperm trauma. The sperm attack is a threatened animal species. Can be replaced with cetearyl alcohol or jojoba oil.

HYDROKINON (HYDROQUINONE)
Skin bleach for lighter skin. May cause acute allergy reactions, but also long-term kidney damage. Hydroquinone can damage the skin's ability to form pigment and is classified as potentially carcinogenic. Studies on Hydroquinone have shown that it can also damage DNA. Used as a photographic developer

HYDROKSYISOHEKSYL-3-CYKLOHEKSENKARBOKSALDEHYD (LYRAL)
Synthetic perfume that is one of the most allergenic chemicals used in skin care products.

HYDROXYCINNAMIC ACID
Skincare. Endocrine disruptors.

IMIDAZOLIDINYL UREA
Preservative. Causes contact dermatitis. Contains formaldehyde that is carcinogenic. Toxic by inhalation

IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE
Preservative. Allergenic.

isobutyl
See PARABENER

ISONONYL ISONONANOATE AND TRIOLEYL PHOSPHATE
May develop contact dermatitis dermatitis

ISO myristate
INCI Name: Iso-Propyl Myristate
Ordinary replacement for vegetable oils. May react with triethanolamines and form new substances that can cause health problems.

....

....

ISOPROPYL PALMITATE
Fettsyre fra palmeolje kombinert med syntetisk alkohol. Hudirriterende, eksem (dermatitis). Forårsake akne.

ISOPROPYL STEARATE
Syntetiskt fett.

ISODOPROPYNYL-BUTYLCARBAMATE (IPBC)
Konserveringsmiddel. Allergifremkallende

ISTER (LARD E471)
Inngår i mange emulgeringsmidler, som finnes i salver. Kommer fra svin

KATHON CG
INCI-navn: Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone Konserveringsmiddel. 
Brukes i kjølevæsker til biler og beskyttelse for tre ved trykkimpregnering. Bekjempelsesmiddel klasse 2. Allergifremkallende. Brukes i ca 10-20 % av all kosmetikk. Det er 32 forskjellige navn på Kathon

KERATIN
Dyreprodukt

KORTISON
Brukes i salver mot eksem. Tynner ut huden, vilket gir dårligere motstandskraft. Kan påvirke kroppens egen livsviktige kortisonproduktion

M-AMINOPHENOL (3-AMINOFENOL)
Brukes i hårfarge. Farlig ved innånding og svelging. Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

METHENAMINE
Konserveringsmiddel som fungerer ved å fraspalte formaldehyd. Allergifremkallende.

METHICONE
Se SILICON

4-METHYLBENZYLIDENE CAMPHOR (4-MBC)
Kjemisk UV-filter. Hormonforstyrrende (kat 1). Danske myndigheter fraråder bruk av produkter som inneholder 4-MBC på barn under 12 år. Vurdert som trygt av SCCP, men vurderingen tar ikke hensyn til potensialet for samvirkende effekter mellom hormonforstyrrende stoffer.

METHYLPARABEN
Se PARABENER

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE
MI/METHYLISOTHIAZOLINONE
Konserveringsmiddel.
Se KATHON CG.

METHYLDIBROMO GLUTARONITRILE (MDBGN) (MG)
Konserveringsmiddel i såpe og sjampo. Allergifremkallende. Symptomene på allergi er eksem med rødlig utslett, evt. blærer og sår.

MI/METHYLISOTHIAZOLINONE
Konserveringsmiddel.
Se KATHON CG.

MINERALOLJER
Også kalt Petrolatum,Paraffinum liquidum, Vaselinum, Medisinsk hvitolje, Ceresin, Dimethico, Ozokerit (i maskara), Polyisobutene (i lippgloss og leppepomade), E 905, Oleum petrolen, Oleum vaselini, Paraffin oil, Liquid paraffin.

Mineralolje utvinnes av jordolje. Fra jordolje utvinnes også bensin, fyringsolje, paraffin, asfalt og diverse gasser som igjen brukes til fremstilling av plast m.m. Det fins hverken vitaminer eller mineraler i denne oljen. Mineralolje brukes istedenfor vegetabilske oljer og fetter fordi de er billige. Mineralolje er fremmedstoff for kroppen. Absorberes ikke av frisk hud. Legger seg som en tynn hinne på huden, tetter igjen hudens porer og blokkerer derved den naturlige prosessen slik at huden ikke fungerer bra. Talgproduksjonen forstyrres. Hemmer svettavsondringen med ca 50% og fører til urenheter. Gir en falsk mykhetsfølelse på huden. Inneholder ingen fettsyrer eller vitaminer. Hindrer opptagelsen av fettløselige vitaminer som A-, D-, E-,F- og K-vitamin – og noen mineraler. Blokkerer mellom 40 til 60% av hudens porer og hemmer hudens naturlige fettproduksjon. Huden blir avhengig av oljen og vil etter en stund bli tørr og livløs. Kroppen kan ikke ta opp eller bruke dette stoffet. Kommer stoffet likevel inn i kroppen for eksempel gjennom munnen eller sår, lagres stoffet i lever, nyrer og lymfeknuter og kan dermed forårsake betennelse i hjerteklaffene, leddbetennelser og leddgikt. Kan gi unormal cellevekst som eventuelt kan resultere i svulstaktige dannelser. Miljøbelastende. Forurenser jord og vann. Skadelig for mennesker og dyr. Mineralolje brukes blant annet til bilmotorer og til symaskinolje.

..

ISOPROPYL PALMITATE
Fatty acid from palm oil combined with synthetic alcohol. Skin irritant, eczema (dermatitis). Causing acne.

ISOPROPYL STEARATE
Synthetic fat.

ISODOPROPYNYL-BUTYLCARBAMATE (IPBC)
Preservative. Allergenic

LARD
Included in many emulsifiers, found in ointments. Coming from pigs

KATHON CG
INCI Name: Methylchloroisothiazolinone (en) Methylisothiazolinone Preservative.
Used in coolant for cars and protection for wood by pressure impregnation. Contraceptive grade 2. Allergic-enhancing. Used in about 10-20% of all cosmetics. There are 32 different names on Kathon

KERATIN
Pet Product

cortisone
Used in ointments against ointment. Thin out the skin, which gives poorer resistance. May affect the body's own vital cortisone production

M-AMINOPHENOL (3-AMINOPHENOL)
Used in hair color. Harmful by inhalation and if swallowed. Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

methenamine
Preservative that works by cleaving formaldehyde. Allergenic.

METHICONE
See SILICON

4-METHYLBENZYLIDENE CAMPHOR (4-MBC)
Chemical UV Filter. Hormone disorder (cat 1). Danish authorities discourage the use of products containing 4-MBC in children under the age of 12. Considered as safe by SCCP, but the assessment does not take into account the potential for interactions between hormone-disrupting substances.

methylparaben
See PARABENER

Methylchloroisothiazolinone
MI / METHYLISOTHIAZOLINONE
Preservative.
See KATHON CG.

METHYLDIBROMO GLUTARONITRILE (MDBGN) (MG)
Preservative in soap and shampoo. Allergenic. Symptoms of allergy are eczema with reddish rashes, possibly blisters and sores.

MI / METHYLISOTHIAZOLINONE
Preservative.
See KATHON CG.

mINERAL OILS
Also called Petrolatum, Paraffinum liquidum, Vaselinum, Medical white oil, Ceresin, Dimethico, Ozokerit (in mascara), Polyisobutene (in lipstick and lipstick), E 905, Oleum petrol, Oleum vaselini, Paraffin oil, Liquid paraffin.

Mineral oil is extracted from earth oil. Oil from petroleum also extracts gasoline, heating oil, paraffin, asphalt and various gases that are used for the production of plastic, etc. There are no vitamins or minerals in this oil. Mineral oil is used instead of vegetable oils and fats because they are cheap. Mineral oil is a foreign matter for the body. Not absorbed by fresh skin. Lays like a thin skin on the skin, seals the skin's pores, blocking the natural process so that the skin is not working well. Talg production is disturbed. Shrinks the sweat seal by about 50% and causes impurities. Gives a false softness to the skin. Contains no fatty acids or vitamins. Prevents the absorption of fat-soluble vitamins like A, D, E-, F and K vitamins - and some minerals. Blocks between 40 to 60% of the skin's pores and inhibits the skin's natural fat production. The skin becomes dependent on the oil and will after a while become dry and lifeless. Your body can not absorb or use this substance. However, if the substance enters the body, for example through the mouth or wound, the substance is stored in the liver, kidneys and lymph nodes and can thus cause inflammation of the heart valve, arthritis and arthritis. May cause abnormal cell growth that may result in tumorous formation. Environmental Bothersome. Contaminates soil and water. Harmful to humans and animals. Mineral oil is used for cars and sewing machines.

....

....

MUSKXYLEN
Muskxylene
Muskxylol

Kan også forkomme under fellesbetegnelsen Parfum.
Muskxylen brukes for å gi produkter lukt, og er et rimelig alternativ til naturlige luktstoffer i for eksempel parfyme og såpe. Stoffet brytes langsomt ned og hoper seg opp i naturen når det slippes ut. I tillegg tas stoffet opp i dyr og mennesker som over tid kan få høye konsentrasjoner i kroppen. Det er mulig at stoffet kan føre til kreft. I tillegg er det svært giftig for livet i vann.

MUSTELA
Minkolje. Jojobaolja kan erstatte denne ingrediensen.

NATRIUMLAURYLSULFAT
Se SLES

OCTAMETHYLCYCLOTETRASILOXANE
Se SILIKON og SILOKSAN

OCTYL METHOXYCINNAMATE
Hormonforstyrrende

OCTYL OCTANOATE
Syntetisk fett.

OCTYL STEARATE
Syntetisk fett.

OLEAMIDE
INCI-navn: Oleamide DEA, Oleic Acid
Utvunnet av fettsyrer fra planter og dyr.Brukes som tensid og skumstabilisator Kan danne nitrosaminer som er kreftfremkallende

OXYNOL
Gjemte karcinogener (dioxan) kan finnes i dette.

OXYBENZONE
Kjemisk UV-filter. Hormonforstyrrende (kategori 2). Har blitt funnet i menneskeurin og morsmelk.

OZOKERIT
En form for mineralolje som brukes i bl. a lipgloss och maskara.

p-AMINOPHENOL
Fargestoff i hårfarger. Meget allergifremkallende. Farlig ved innånding og svelging. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Mulig fare for varig helseskade.

PABA (pABA B 10)
Brukes bl.a. som solbeskyttelsesmiddel. Lagres i overhudens celler. Allergen.

PALMEOLJE
INCI-navn: Elaeiis guineensis oil.
Enorme regnskogsområder avskoges hvert år for å gi plass til oljepalmeplantasjer. Regnskogen hogges og brennes for å fjerne all opprinnelig vegetasjon. Området plantes deretter med oljepalmer og blir til en monokulturplantasje.

p-PHENYLENEDIAMINE (ppd)
Fargestoff i hårfarger. Meget allergifremkallende.

PARABENER
INCI-navn: Metylparaben, Buthylparaben, Isopropylparaben, Isobutylparaben, Ethylparaben and Propylparaben.
Parabener brukes som konserveringsmidler i kosmetikk, pleieprodukter (kremer, såper, våtservietter og lignende) og legemidler og kan virke hormonforstyrrende.  De ligner så mye på kroppens naturlige kjønnshormoner at den kjemiske balansen kan komme i ulage. Resultatet kan i verste fall være nedsatt fruktbarhet, misdannelser av kjønnsorganene og bryst- og testikkelkreft
Enkelte parabener er også tillatt brukt til konservering av mat.
Parabener er svært utbredt; om lag 80 prosent av alle kosmetikk- og pleieprodukter inneholder parabener

PARAFIN
INCI-navn Paraffinum liquidum, sodium petrolatum, mineralsk olje, mineral oil
Se MINERALOLJER.

PARFYME
INCI-navn: Fragrance
Alminnelig parfymesprit til parfyme og kosmetikk er denaturert med diethylphtalat som er hormonforstyrrende og kreftfremkallende. Det skader nyrene, leveren og lungene samt påvirker fruktbarheten negativt. Det blir også brukt som bløtgjørende middel i visse former for plastikk. Forskere ved Norsk institutt for luftforskning har vist at syntetisk parfyme lagres i kroppen på samme måte som PCB och DDT. Et parfymeatelier har i dag omkring 1000 naturlige stoffer og 9000 syntetiske stoffer å arbeide med. I parfyme er det 15-20% duftstoff resten alkohol.

I eau de parfume; 10% duftstoff pluss alkohol og vann. I eau de cologne: 5% duftstoff pluss alkohol og vann. Det er ikke duftstoffene du betaler for, men reklame, innpakning og flaske. Det er tillatt å bruke syntetiske hormoner pheromoner i parfyme.

Pheromoner er velkjent som insektbekjempelsesmiddel. Man lager en felle i et område hvor det er oldenborrer. Fellens lokkemiddel er hun-oldenborre pheromon, som tiltrekker hannen. Deretter lager man en ny felle med han-oldenborre pheromon til å fange hunnene. Pheromoner er så kraftige at 1 liter sommerfuglpheromon helt i havet vil kunne spores av en sommerfugl. Hva skjer når vi bruker en parfyme med syntetisk menneske-pheromon?

..

Muskxylene
Muskxylene
Muskxylol
May also fall under the common name Perfume.
The muskxyl is used to give products odors, and is a reasonable alternative to natural odors in, for example, perfume and soap. The material breaks down slowly and pours up in nature when released. In addition, the substance is absorbed in animals and humans which over time can have high concentrations in the body. It is possible that the substance can cause cancer. In addition, it is very toxic to life in water.

Mustela
Mink Oil. Jojoba oil can replace this ingredient.

sodium lauryl
See SLES

OCTAMETHYLCYCLOTETRASILOXANE
See SILIKON and SILOKSAN

OCTYL METHOXYCINNAMATE
Endocrine disruptors

OCTYL OCTANOATE
Synthetic fat.

OCTYL STEARATE
Synthetic fat.

oleamide
INCI Name: Oleamide DEA, Oleic Acid
Extracted from fatty acids from plants and animals. Used as surfactant and foam stabilizer Can form nitrosamines which are carcinogenic

OXYNOL
Hidden carcinogens (dioxan) can be found in this.

oxybenzone
Chemical UV Filter. Hormone disorder (Category 2). Has been found in human and breast milk.

ozokerite
One kind of mineral oil used in p. A lip gloss and mascara.

p-Aminophenol
Dye in hair dyes. Very allergenic. Harmful by inhalation and if swallowed. Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. Possible risk of permanent health damage.

PABA (pABA B 10)
Used inter alia As a sunscreen. Stored in the skin of the skin. Allergen.

palm oil
INCI Name: Elaeiis Guineensis Oil.
Huge rainforest areas are deforestated each year to accommodate oil palm plantations. The rain forest is chopped and burned to remove all native vegetation. The area is then planted with oil pails and becomes a monoculture plantation.

P-PHENYLENE DIAMINE (ppd)
Dye in hair dyes. Very allergenic.

parabens
INCI Name: Methylparaben, Buthylparaben, Isopropylparaben, Isobutylparaben, Ethylparaben and Propylparaben.
Parabens are used as preservatives in cosmetics, care products (creams, soaps, wet wipes and the like) and drugs and can cause hormone disrupting. They look so much on the body's natural sex hormones that the chemical balance can get in trouble. The result may in the worst case be reduced fertility, genital malformations and breast and testicular cancer
Some parabens are also allowed for preserving food.
Parabens are very common; About 80 percent of all cosmetics and care products contain parabens

KEROSENE
INCI name Paraffinum liquidum, sodium petrolatum, mineral oil, mineral oil
See MINERAL OILS.

PERFUME
INCI Name: Fragrance
Plain perfume perfume and cosmetics are denatured with diethylphthalate which is hormone-destructive and carcinogenic. It damages the kidneys, liver and lungs, and adversely affects fertility. It is also used as a softening agent in certain forms of plastic. Researchers at the Norwegian Institute for Aeronautical Research have shown that synthetic perfume is stored in the body in the same way as PCB and DDT. A perfume studio now has about 1000 natural substances and 9000 synthetic substances to work with. In perfume it is 15-20% fragrance residual alcohol.

I eau de perfume; 10% fragrance plus alcohol and water. In eau de cologne: 5% fragrance plus alcohol and water. It's not the fragrance you pay for, but advertising, wrapping and bottle. It is permitted to use synthetic hormones pheromones in perfume.

Pheromones are well known as insect repellents. You make a trap in an area where it is oldenborrer. Fellens lokkemiddel is she-old-born pheromon, which attracts the male. Then you make a new trap with the male-eagle pheromon to catch the females. Pheromones are so powerful that 1 liter butterfly heromon in the sea can be traced by a butterfly. What happens when we use a perfume with synthetic human-pheromon?

....

....

PEG
INCI-navn: Polyethylene glycol/polyethylene.
Emulgator. Forstyrrer hudens beskyttelseslag slik at skadelige stoffer kan trenge inn gjennom huden. Ved fremstillingen brukes den giftige gassen etylenoxid som er under mistanke å være skadelig for fosteret og kan dessuten forårsake kreft. Kan finnes i en rekke kosmetiske produkter som kremer, alle typer såper og deodoranter. 

PETROLATUM
Se MINERALOLJER.

PHTALATER
Oppløsningsstoff. Duftforsterker i syntetisk parfyme (trenger ikke å nevnes under ingredienser). Brukes også i emballasje. Giftig, kreftfremkallende, skadelig effekt på reproduksjonssystemet. Personer med høyt fhtalatnivå i blodet er utsatt for diabetes og vektøkning.

POLYAKRYLAMID
Fortykningsmiddel. Lages bl.a. av akrylamid som er kreftfremkallende.

POLYDIMETHYLSILOXANE (PDMS)
Se SILIKON

POLYETHYLENE (PE)
Mikroplast er små plastpartikler, mindre enn 1 mm i diameter. Mikroplast i naturen stammer fra to kilder. Den ene er plastprodukter som kastes i naturen, som brytes ned til mindre og mindre partikler. Den andre er mikroplastkuler som tilsettes produkter direkte. En del kosmetikk- og hudpleieprodukter, blant annet skrubbekremer, tannkrem og deodoranter kan inneholde mikroplast.
Mikroplastpartikler spises av plankton, som spises av større sjødyr. Slik opphoper de seg i næringskjeden. Mikroplast kan være skadelig for livet i havet i seg selv, men de kan ogå gjøre at sjødyr tar opp større mengder miljøgifter som allerede fins i havet.

POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET)
Se POLYETHYLENE (PE)

POLYISOBUTENE
En form av mineralolje som brukes i bl. a lipgloss.

POLYMETHYL METHACRYLATE (PMMA)
Se POLYETHYLENE (PE)

POLYPROPYLENE (PP)
Se POLYETHYLENE (PE)

POLYSORBATE
Fins flere forskjellige. Brukes som emulgeringsmiddel og antistatmiddel. Kan inneholde rester av løsningsmiddel.

POLYQUARTERNIUM
Fins flere forskjellige. Brukes som mjukgjørere og fortykningsmidler. Stofferne bedømmes til høy miljøfarlighet, da de er giftige og ikke nedbrytbare.

PROPYLEN GLYCOL
INCI-navn: Propyleneglycol
Emulgeringsmiddel. Vanlig brukt til å utvinne urte-ekstrakter. Fremstilles av propangass. Brukes til bremse-og frostveske. Blir også brukt i bonevoks og maling samt såpe, fuktighetskremer,sjampo og balsam. Propylen Glycol trenger raskt inn i huden og kan skade hudcellene og forstyrre celleveksten. Resultatet er tørr hud. Allergifremkallende.

QUATERNIUM-15
Se POLYQUARTERNIUM

RESORCINOL
Brukes i hårfarge. Hormonforstyrrende. Allergifremkallende.

SILIKON
INCI-navn: Silicon
Silikon blir brukt i hud-og hårprodukter. Det er en syntetisk olje også kalt Cyclomethicone-Dimethiconol-Dimeticon-Diphenyl Dimeticon-Methicon Silikon kan danne formaldehyd ved nedbryting. Formaldehyd er giftig. Du kan få kontakteksem-hodepine og kronisk tretthet- virker også irriterende på øyne, nese og hals og er allergi- og kreftfremkallende. Silikon har samme virkning som mineraloljer. Se MINERALOLJER.  
I hårprodukter gir det glans til håret og det kjennes glatt og sundt ut, men i virkeligheten legger det seg utenpå hårestråene som en hinne og er meget vanskelig å få vasket bort. Håret blir tørt og du blir "avhengig" av å bruke produktet. 

SILOKSAN (D5)
D5 er en forbindelse i stoffgruppen siloksaner som omfatter mange forskjellige stoffer. Dekametylsyklotetrasiloksan (D5), deklareres som"Cyclopentasiloxane" eller "Cyclomethicone" i kosmetikk.
Bruken av stoffet i produkter er utstrakt, noe som fører til at det slippes ut i miljøet i store mengder. D5 brytes langsomt ned i naturen og finnes i mange deler av miljøet i relativt høye konsentrasjoner, blant annet i torsk fra indre Oslofjord og fisk i Mjøsa. Siloksan kan være kreftfremkallende og påvirke forplantningsevnen hos mennesker.
D5 har egenskaper som påvirker konsistensen i produkter som sjampo, deodoranter, kremer og lignende slik at det blir enklere å smøre de ut.
Mer informasjon      http://www.miljostatus.no/siloksaner

..

PEG
INCI Name: Polyethylene Glycol / Polyethylene.
Emulsifier. Disrupts the skin's protective layer so that harmful substances can penetrate through the skin. During manufacture, the toxic gas uses ethylene oxide which is suspected to be harmful to the fetus and can also cause cancer. Can be found in a variety of cosmetic products like creams, all kinds of soaps and deodorants.

petrolatum
See MINERAL OILS.

phthalates
Resolution Fabric. Fragrance Amplifiers in Synthetic Perfume (No need to be mentioned under ingredients). Also used in packaging. Toxic, carcinogenic, harmful effect on the reproduction system. People with high phthalate levels in the blood are prone to diabetes and weight gain.

POLYACRYLAMIDE
Thickener. Made among other things Of acrylamide which is carcinogenic.

POLYDIMETHYLSILOXANE (PDMS)
See SILIKON

POLYETHYLENE (PE)
Micro plastics are small plastic particles, less than 1 mm in diameter. Microplastic in nature comes from two sources. One is plastic products thrown into nature, which break down to smaller and smaller particles. The other is microbubble balls that are added directly to products. Some cosmetics and skin care products, including scrubbers, toothpaste and deodorants, can contain micro-plastic.
Microplastic particles are eaten by plankton, which is eaten by larger sea creatures. Thus they get into the food chain. Microplastic can be harmful to marine life itself, but they can also cause marine animals to absorb larger amounts of environmental pollutants already present in the ocean.

POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET)
See POLYETHYLENE (PE)

polyisobutylene
A form of mineral oil used in p. A lip gloss.

POLYMETHYL METHACRYLATE (PMMA)
See POLYETHYLENE (PE)

POLYPROPYLENE (PP)
See POLYETHYLENE (PE)

polysorbate
Find more different. Used as emulsifier and antistatic agent. May contain residues of solvent.

POLYQUARTERNIUM
Find more different. Used as plasticizers and thickeners. The substances are assessed for high environmental hazards as they are toxic and non-degradable.

PROPYLEN GLYCOL
INCI Name: Propylene Glycol
Emulsifier. Commonly used to extract herbal extracts. Manufactured by propane gas. Used for brake and frostbags. Also used in bonevok and paint, as well as soap, moisturizer, shampoo and conditioner. Propylene Glycol penetrates quickly into the skin and can damage the skin cells and interfere with cell growth. The result is dry skin. Allergenic.

Quaternium-15
See POLYQUARTERNUM

RESORCINOL
Used in hair color. Endocrine disruptors. Allergenic.

SILICONE
INCI Name: Silicon
Silicone is used in skin and hair products. It is a synthetic oil also called Cyclomethicone-Dimethiconol-Dimeticon-Diphenyl Dimeticon-Methicon Silicone can form formaldehyde upon decomposition. Formaldehyde is toxic. You may have contact dermatitis and chronic fatigue - also irritates the eyes, nose and throat and is allergic and carcinogenic. Silicone has the same effect as mineral oils. See MINERAL OILS.
In hair products it gives a shine to the hair and it feels smooth and healthy, but in reality it sits on the hairs like a skin and is very difficult to wash away. The hair becomes dry and you become "addicted" to using the product.

SILOKSAN (D5)
D5 is a compound in the siloxane fabric group that includes many different substances. Decamethylcyclotetrasiloxane (D5), declared as "Cyclopentasiloxane" or "Cyclomethicone" in cosmetics.
The use of the substance in products is extensive, which causes it to be released into the environment in large amounts. D5 breaks down slowly into nature and is found in many parts of the environment in relatively high concentrations, including in cod from inner Oslofjord and fish in Mjøsa. Siloxane may be carcinogenic and affect the ability to propagate in humans.
D5 has properties that affect the consistency of products like shampoo, deodorants, creams and the like to make it easier to grease them.
More information http://www.miljostatus.no/siloxans

....

....

SLES- SODIUM LAURYL ETHER SULFATE
SLS
SODIUM LAURYL SULFATE
SODIUM LAURYL SULPHATE
NATRIUMLAURYLSULFAT

Tensid. Brukes i sjampo, skumbad, oppvaskmidler, tannpasta etc. for å gi skum.Brukes også til bilvask og avfetting av bilmotorer. Skader hudens naturlige barrier av beskyttende bakterier. Hudirriterende, uttørrende og allergifremkallende. Kreftfremkallende i reaksjon med andre kjemiske stoffer.
Se PEG.

SODIUM BUTYLPARABEN
Se PARABENER

SODIUM BORATE (BORAX)
Binder sammen fett og vann. Tynner ut huden, gjør den sprø og tørker ut.

SODIUM ETHYLPARABEN
Se PARABENER

SODIUM HYDROXYMETHYLGLYCINATE
Synonymer:SODIUM HYDROXYMETHYLGLYCINATE, GLYCINE, N- (HYDROXYMETHYL) -MONOSODIUM SALT; GLYCINE, N- (HYDROXYMETHYL) -, SODIUM SALT; GLYCINE, N- (HYDROXYMETHYL) -. MONOSODIUM SALT; HYDROXYMETHYLAMINOACETIC ACID, SODIUM SALT; N- (HYDROXYMETHYL) - SODIUM SALT GLYCINE; N- (HYDROXYMETHYL) -. MONOSODIUM SALT GLYCINE; N- (HYDROXYMETHYL) GLYCINE, SODIUM SALT; SODIUM HYDROXYMETHYLGLYCINATE SODIUM HYDROXYMETHYLGLYCINATE; SODIUM N- (HYDROXYMETHYL) GLYCINATE; SODIUM SALT GLYCINE, N- (HYDROXYMETHYL) -; SODIUM SALT N- (HYDROXYMETHYL) GLYCINE                        Konserveringsmiddel i hud-og hårprodukter. Frigir formaldehyd. Kreftfremkallende og allergifremkallende. Svekker immunforsvaret.

SPERMACETTI CETACEUM
Se HVALRAV

STEARALKONIUM CHLORIDE
Brukes i hårbalsam og kremer. Allergifremkallende. Giftig. Kan bidra til å gjøre bakterier resistente mot antibiotika.

TALG
Brukes til produksjon av såpe, emulgeringsmiddel, tensider og leppestift. Kommer fra dyr.

TEA (TRIETHANOLAMINE) LAURYL SULFATE                                
Tensid. Irriterer hud og slimhinner. Kan skade leveren. I forbindelse med nitrat dannes kreftfremkallende nitrosaminer i kroppen.

TETRASODIUM EDTA
EDTA-forbindelser kan gjøre tungmetaller lettere biologisk tilgjengelige, og er derfor ansett som miljøskadelig.

TOLUENE-2,5-DIAMINE SULFATE
Forekommer i hårfarger. Svært allergifremkallende og kan gi kraftige allergiske reaksjoner i form av eksem, nupper, rødme og eventuelt blærer i hårkanten, i ansiktet og på halsen. Løsningsmiddel i neglelakk. Skader nervesystemet.

TRICLOSAN
Et antibaktrielt middel brukt i tannkrem,deodoranter, såper etc.  Triklosan er svært giftig for livet i vann. Det er mulig at bruk av stoffet kan føre til at bakterier blir resistente mot antibiotika. Stoffet har ikke vist noen positiv helsemessig effekt. Mistenkes å ligge bak økende antall allergier. Triklosan er funnet i mennesker over store deler av verden. 

TRISODIUM EDTA
EDTA-forbindelser kan gjøre tungmetaller lettere biologisk tilgjengelige, og er derfor ansett som miljøskadelig. 

TRIETHANOLAMIN (TEA)
INCI-navn: Triethanolamine
Meget vanlig emulgeringsmiddel Fremstilles fra petrokjemisk industri. Triethanomalin virker irriterende på øyne, munn og nese. Stoffet opptas direkte gjennom huden og kan skade lever og hjerte. Går det i forbindelse med nitrat (som fins i drikkevann og flere dagligvarer) dannes kreftfremkallende nitrosaminer inne i kroppen.

VASELIN
INCI-navn: Vaselinum, Petrolatum.
Brukes til maskinfett da den lager en glatt fettet uigjennomtrengende barriere, som hindrer fukt til å få maskindelene til å ruste. 
Se MINERALOLJER

VEGETABLE OIL
Står det bare vegetable oil/vegetabilske oljer på innholdsfortegnelsen, kan det være gjenvunnet matfett fra gatekjøkken, restauranter etc. Det er viktig at plantens latinske navn oppgis.

..

SLES-SODIUM LAURYL ETHER SULFATE
SLS
SODIUM LAURYL SULFATE
SODIUM LAURYL SULPHATE
sodium lauryl
Surfactant. Used in shampoo, foam bath, dishwashing liquid, toothpaste etc. to provide foam. Also used for car wash and degreasing of car engines. Damage the skin's natural barrier of protective bacteria. Skin irritant, dry and allergic. Carcinogenic in reaction with other chemical substances.
See PEG.

SODIUM BUTYLPARABEN
See PARABENER

SODIUM BORATE (BORAX)
Binds together grease and water. Thin out the skin, make it crisp and dry out.

SODIUM ETHYLPARABEN
See PARABENER

SODIUM HYDROXYMETHYL GLYCINATE
Synonyms: Sodium HYDROXYMETHYL GLYCINATE, GLYCINE, N- (HYDROXYMETHYL) MONOSODIUM SALT; GLYCINE, N- (HYDROXYMETHYL), SODIUM SALT; GLYCINE, N- (HYDROXYMETHYL) -. MONOSODIUM SALT; HYDROXYMETHYLAMINOACETIC ACID, SODIUM SALT; N- (HYDROXYMETHYL) - SODIUM SALT GLYCINE; N- (HYDROXYMETHYL) -. MONOSODIUM SALT GLYCINE; N- (HYDROXYMETHYL) GLYCINE, SODIUM SALT; SODIUM HYDROXYMETHYL GLYCINATE SODIUM HYDROXYMETHYL GLYCINATE; Sodium N- (Hydroxymethyl) glycinate; SODIUM SALT GLYCINE, N- (HYDROXYMETHYL) -; SODIUM SALT N- (HYDROXYMETHYL) GLYCINE Preservative in skin and hair products. Release formaldehyde. Carcinogenic and allergenic. Weaken the immune system.

SPERMACETTI CETACEUM
See HVALRAV

STEARALKONIUM CHLORIDE
Used in hair conditioners and creams. Allergenic. Poisonous. Can help to make bacteria resistant to antibiotics.

tallow
Used for the production of soap, emulsifier, surfactant and lipstick. Coming from animals.

TEA (TRIETHANOLAMINE) LAURYL SULFATE
Surfactant. Irritating to skin and mucous membranes. May damage the liver. In the case of nitrate, carcinogenic nitrosamines are formed in the body.

TETRASODIUM EDTA
EDTA compounds can make heavy metals easier biologically available and are therefore considered to be environmentally harmful.

TOLUENE-2,5-DIAMINE SULFATE
Occurs in hair colors. Highly allergenic and can cause severe allergic reactions in the form of eczema, nupes, redness and possibly blistering the hair, face and throat. Solvent in nail polish. Damage the nervous system.

triclosan
An antibacterial agent used in toothpaste, deodorants, soaps etc. Triclosan is highly toxic to life in water. It is possible that the use of the substance may cause bacteria to become resistant to antibiotics. The substance has not shown any positive health effects. Suspected of lying behind increasing numbers of allergies. Triclosan is found in humans across much of the world.

TRISODIUM EDTA
EDTA compounds can make heavy metals easier biologically available and are therefore considered to be environmentally harmful.

TRIETHANOLAMINE (TEA)
INCI Name: Triethanolamine
Very common emulsifier Made from petrochemical industry. Triethanomaline is irritating to eyes, mouth and nose. The substance is absorbed directly through the skin and may damage the liver and the heart. In conjunction with nitrate (found in drinking water and more groceries), carcinogenic nitrosamines are formed inside the body.

Vaseline
INCI Name: Vaselinum, Petrolatum.
Used for machine grease as it creates a smooth grease-impermeable barrier that prevents moisture from causing the machine parts to rust.
See MINERAL OILS

VEGETABLE OIL
If only vegetable oil / vegetable oils are on the table of contents, food fat can be recovered from street food, restaurants, etc. It is important that the plant's Latin name is given.

....