....

 

Ingredienser vi bruker

..

 

                                           INGREDIENTS WE USE

.... 

....

Er du i tvil om du har et medisinsk problem, bør du først søke lege.
Rådene vi gir må ikke erstatte behandlingen som din lege gir deg.AHA-EKSTRAKT TAMARIND
INCI-navn:Aqua,glycerine, tamarindus Indica. 

Ekstrakt av fruktkjøttet til økologisk Tamarind. Revitaliserende for alle hudtyper. Fuktighetsbevarende og peelende.

ALLANTOIN
INCI-navn: Allantoin.
Allantoin fins i Valurtroten (symphytum officinalis). Allantoin har en positiv effekt på huden

ALOE VERA JUICE 100 % ØKOLOGISK
INCI-navn: Aloe vera
Sertifisert av International Aloe Science Council.
Kan drikkes.  Inneholder vitaminer: A (retinol) - B1 (tiamin) - B2( (riboflavin) - B3 (niacin) - B6 - B12 (cyankobolamin) - C (askorbinsyre) - E (tokoferol) - Folinsyre. Mineraler: Kalium - Kalsium - Natrium - Jern - Magnesium - Krom.  Aloe Vera inneholder også Mangan - Fosfor - Sink - Kopper.

Utvortes har den følgende egenskaper: fuktgivende, trenger gjennom til dypere hudlag, sårlegende, betennelsesdempende, antiseptisk, kløestillende. Kan brukes ved forskjellige stråleskader fra solen og mindre brannskader, da den lindrer smerte og hjelper huden til å leges raskere.  Hjelper på kviser, hudirritasjoner, arr, innsektsbitt og ved øm og rød hud.  Aloe binder fukt, roer, mykner, hjelper huden til å regenerere og er hudforyngende.  Selv mer alvorlige hudsykdommer og -problemer kan ofte få hjelp med en bedre heling.  Det gjelder eksem, små sår og andre sår som har vanskelig med å leges.  Minsker blødning.  Aloe dreper bakterier og sopp som stafylokokker, streptokokker og candida-albicans. Fin mot flass og kløe i hårbunnen.

AMARANTOLJE KALDPRESSET- ØKOLOGISK (vegetabilsk)
INCI-navn:Amaranthus caudatus oil
Olien er rik på den essensielle omega-6 fettsyren, linolsyre og inneholder også den essensielle omega-3 fettsyren linolensyre.
Amarantolie har et naturlig innhold av squalene, som også finnes naturlig i hudens sebum (fettstoff).
Amarantoljen opptas raskt av huden, virker stimulerende på hudens helingsprosess, regulerer hudens fuktbalanse og gjenoppretter hudens barriere.
Amarantoljen er velegnet til moden hud og problemhud, samt sensitiv, solskadet og irriteret hud. Motvirker hudens aldring.
En meget verdiful matolje, som kan forbedre sirkulasjonen, øke energinivået, hjelpe ved kronisk sykdom, leddgikt, allergi, diabetes, astma, candida, brannsår, infeksjon og smerte. 

..

WE ARE WORKING ON THE TRANSLATION
 

 

If you are in doubt if you have a medical problem, you should first seek medical advice.
The advice we provide must not replace the treatment your doctor gives you.

 

 

AHA EXTRACT TAMARIND
INCI Name: Aqua, Glycerin, Tamarindus Indica.
Extract of the pulp of organic Tamarind. Revitalizing for all skin types. Moisturizing and exfoliating.

ALLANTOIN
INCI Name: Allantoin.
Allantoin is found in the comfrey root (symphytum officinalis). Allantoin has a positive effect on the skin

ALOE VERA JUICE 100% ORGANIC
INCI Name: Aloe vera
Certified by the International Aloe Science Council.
Can be drank. Contains vitamins: A (retinol) - B1 (thiamine) - B2 ((riboflavin) - B3 (niacin) - B6 - B12 (cyanoobolamine) - C (ascorbic acid) - E (tocopherol) - Folic acid. Minerals: Potassium - Calcium - Sodium - Iron - Magnesium - Chrome. Aloe Vera also contains Manganese - Phosphorus - Zinc - Copper.

Topical Aloe Vera have the following characteristics: moisturizing, penetrate into deeper skin layers, vulnerary, anti-inflammatory, antiseptic, antipruritic.  Can be used for various radiation damage from the sun and minor burns, as it relieves pain and helps the skin to cure faster. Helps with acne, skin irritations, scars, insect bites and on sore and red skin. Aloe binds moisture, softens, helps the skin to regenerate and is skin rejuvenating. Even more serious skin diseases and problems can often be helped with a better healing. It applies to eczema, small wounds and other wounds that are difficult to cure. Reduces bleeding. Aloe kills bacteria and fungi such as staphylococcus, streptococcus and candida albicans. Help against dandruff and itching scalp.

AMARANT OIL COLD PRESSED - ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Amaranthus caudatus oil
The oil is rich in the essential omega-6 fatty acid, linoleic acid and also contains the essential omega-3 fatty acid linolenic acid.
Amaranth oil has a natural content of squalene, which is also found naturally in the skin's sebum (fat).
Amaranth oil is quickly absorbed by the skin, stimulates skin's healing process, regulates skin moisture balance and restores skin's barrier.
Amaranth oil is suitable for mature skin and problem skin, as well as sensitive, sunburned and irritated skin. Counteract skin aging.
A very valuable food oil that can improve circulation, increase energy levels, help with chronic disease, arthritis, allergy, diabetes, asthma, candida, burns, infection and pain.

....

APPELSINBLOMSTVANN ØKOLOGISK
INCI-navn: Citrus aurantium
Samme effekt som Appelsinolje - se under.

 

APPELSINOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Citrus sinensis
Oljen hjelper til med å holde på fuktigheten og øker regenerasjonen av huden gjennom sitt innhold av karotin. Fin til voksen hud. Den er antiseptisk, stimulerer blodsirkulasjonen. Er en mild hjelp ved celluliter, væskeansamling. Myker opp hard hud. Den gjør ikke (som andre citrusoljer av skall) huden lysømfintlig

 

APRIKOSKJERNEOLJE KALDPRESSET- ØKOLOGISK (vegetabilsk)
INCI-navn: Prunus armeniaca
Oljen utvinnes av kjerner fra aprikostreets frukter, som fortrinnsvis vokser i California og visse deler av Asia. Treet stammer opprinnelig fra Kashmir/Mongolia, hvor oljen ble brukt av Hunza-folket til matlaging og hudprodukter. Oljen er stabil med mange enkeltumettede fettsyrer. Den er tyntflytende, lysegul med en behagelig smak og duft. Den inneholder små mengder av A- og E-vitamin og er derfor hudreparerende. Den trenger dypt inn i huden, men absorberes ikke så lett, noe som gjør den velegnet til massasje. Den har en gunstig virkning på underhudsvevet, nærer, mykner og glatter ut huden. Passer til alle hudtyper, også til følsom, betent, tørr og moden hud. Bra til spedbarn. Den brukes også til behandling av underlivsproblemer som base for tampongblandinger og ved sår og irritasjoner i skjeden.

ARGANOLJE KALDPRESSET- ØKOLOGISK (vegetabilsk)
INCI-navn
:Argania Spinosa Kernel Oil
Også kalt Guldet fra Marokko.
Argantreet er et meget spesielt tre med tornete grener, som kun vokser sydvest i Marokko. Det er et av verdens eldste tre og har eksistert i mer en 80 millioner år. Treet kan bli 8 meter høyt og bli 200 år.  
Det tar et år for å modne frukten. Frukten er gul og hard og består for det meste av 3 frø. Det er disse frøene som inneholder oljen. Det trengs 100 kg. frukt for utvinne 2 - 3 liter olje. Frukten plukkes for hånd og tørkes i solen. Så skiller man frøene fra fruktkjøttet. Frøene ristes og males til mel mellom steinkverner. Deretter blandes melet med vann til en pasta. Så tilsettes kokende vann - oljen legger seg oppå vannet og kan separeres. 
Arganolje er en halvfet olje. Den har et høyt innhold av E-vitamin, karotin, triterpener og fytosteroler.
Den er fin å bruke før og etter soling. Den er cellestimulerende, regenererende og fuktbevarende, gjør huden myk, smidig og elastisk.  Den er meget bra å bruke rundt øynene, ved eksem, akne og hudallergier. Nærer og revitaliserer hår og hodebunn. Fin å bruke som negleolje. Beskytter mot rynker. Den kan også fjerne arr etter akne og vannkopper.
Pass på at det er 100% ren Arganolje du kjøper, en hel del er utblandet.

ARNIKAOLJE ØKOLOGISK
INCI-navn: Arnica montana flower extract, Helianthus annuus seed oil, 
A
rnikablomster utvunnet i solsikkeolje. Motvirker hevelser. Fin å bruke ved før og etter trening.

A-VITAMIN
INCI-navn: Retinol Palmitate
Bra ved tørr og voksen hud. Forebyggende mot rynker og hudproblemer. Stimulerende og beskyttende. Fin å bruke til behandling av psoriasis.

..

ORANGE FLOWER ORGANIC (hydrolates)
INCI name: Citrus aurantium
Same effect as orange oil - see below.

ORANGE OIL ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Citrus Sinensis
The oil helps maintain moisture and increases the regeneration of the skin through its content of carotene. Good for adult skin. It is antiseptic, stimulates blood circulation. Is a mild help with cellulite, fluid collection. Soften hard skin.

APRICOT KERNEL OIL - COLD PRESSED - ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Prunus Armeniaca
The oil is extracted from the kernels of apricot fruits, which mainly grows in California and certain parts of Asia. The tree originates originally from Kashmir / Mongolia, where the oil was used by the Hunza people for cooking and skin products. The oil is stable with many monounsaturated fatty acids. It is viscous, light yellow with a pleasant taste and scent. It contains small amounts of vitamin A and vitamin E and is therefore skin-repairing. It penetrates deep into the skin, but is not absorbed so easily, making it suitable for massage. It has a beneficial effect on the subcutaneous tissue, nourishes, softens and smoothes the skin. Suitable for all skin types, also for sensitive, inflamed, dry and aging skin. Good for infants. It is also used for the treatment of abdominal problems as a base for tampon blends and for sores and irritations in the vagina.

ARGANOIL COLD PRESSED- ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name Arania Spinos Seed oil
Also called the gold from Morocco.
The Argantree is a very special tree with thorny branches, which only grow southwest in Morocco. It is one of the world's oldest trees and has been around for more than 80 million years. The tree can be 8 meters high and become 200 years old.
It takes a year to mature the fruit. The fruit is yellow and hard and consists mostly of 3 seeds. These are the seeds that contain the oil. It needs 100 kg. fruit to extract 2 - 3 litres of oil. The fruit is picked by hand and dried in the sun. Then the seeds are separeted from the pulp. The seeds are roasted and ground to flour with a stone grinder. Then the flour is mixed with water into a paste. When adding boiling water - the oil lays on the water and can be separated.
Argan oil has a high content of vitamin E, carotene, triterpenes and phytosterols.
It is nice to use before and after sunbathing. It is cell stimulating, regenerating and moisturizing, making the skin soft, supple and elastic. It is very good to use around the eyes, by eczema, acne and skin allergies. Nourishes and revitalizes hair and scalp. Nice to use as nail oil. Protects against wrinkles. It can also remove scars from acne and chickenpox.
Make sure it's 100% pure Argan Oil you buy. Many aremixed with other oils.

ARNICA OIL COLD PRESSED ORGANIC (Vegetable Oil)
INCI name: Arnica montana flower extract, Helianthus annuus seed oil,
Arnica blossoms extracted in sunflower oil. Counteracts swellings. Nice to use before and after exercise.

A-VITAMIN
INCI Name: Retinol Palmitate
Good for dry and adult skin. Preventing wrinkles and skin problems. Stimulating and protective. Nice to use for the treatment of psoriasis.

....

....

AVOKADOOLJE KALDPRESSET - ØKOLOGISK GRØNN (vegetabilsk)
INCI-navn: Persea gratissima
Oljen inneholder fettsyren oljesyre som er en meget holdbar og stabil fettsyre. Den består også av lecitin, karoten, E-vitamin, D-vitamin (mer enn i smør og egg) og pantotensyre. Den har også et stort innhold av forskjellige steroler som cholesterin, campesterin og betasitosterin som kan ha visse kosmetiske effekter. Oljen er god, mild, nærende og vitaminrik. Den fordeler seg bra på huden og absorberes meget fort. Den virker en aning beskyttende mot ultrafiolett stråling (sollys) og ansees å ha en helende og lindrende effekt på skadet hud. Også veldig bra for tørr hud.

BAOBABOLJE- KALDPRESSET ØKOLOGISK
INCI-navn: Andansonia digitata
Den meget fuktgivende baobaboljen blir kaldpresset fra frøene på det Afrikanske Baobabtreet ("the upside down tree”). En fantastisk olje for tørr, kløende og følsom hud. Den er rik på vitamin A, C, D, E og F (esensielle fettsyrer). Baobaboljen gir fuktighet til hud og hår på grunn avdens oljesyreinnhold (omega 3, omega 6 og omega 9). Meget bra som balsam for håret. Bruk den ved flass og kløende hodebunn. Baobaboljen absorbers raskt inn i huden og forbedrer elastisiteten. Oljen er betennelseshemmende og fuktgivende. Prøv den om du har eksem eller psoriasis. Også fin ved strekkmerker. Baobabtreet kan bli mellom 1000 – 3000 år gammelt.

BASILIKUMOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn:Ocimum Basilicum
Mentalt oppløftende og harmoniserende. Stimulerende og krampeløsende. Fin ved konsentrasjonsvansker, hodepine, muskelverk og tretthet.

BERGAMOTTOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn Citrus Bergamia
Antiseptisk, hudlegende og rensende. Bra for fet, uren og følsom hud og eksem og psoriasis. Fin ved lettere depresjoner, stress. Oppløftende og balanserende. Fotosensibiliserende.

BETAIN
INCI-navn Cocoamidopropyl Betaine
Betain fins naturlig i sukkerroer, men fremstilles av kokosfett. Betain er meget hudvennlig og brukes ofte for å gjøre andre tensider mildere. Gir et godt stabilt skum.
Se under tensider

BIVOKS UBLEKET ØKOLOGISK
INCI-navn Cera flava
Bivoks harskner ikke. Brukes som konsistensgiver. Den beskytter huden mer enn olje og fett p.g.a.voksen og at den ikke absorberes av huden. Den stenger ikke til porene (som parafin), virker roende på irritert hud og er oppmykende og beskyttende.

BORAGOFRØOLJE- KALDPRESSET ØKOLOGISK
MED MINST 20 % GLA OG E-VIT. (vegetabilsk olje)

INCI-navn: Borago officinalisseed oil
Oljen inneholder flere fettsyrer bl.a. gammalinolensyre (fra 18- 25 %) som er en meget sjelden syre. Den fins også i nattlysolje (oenothera biennis). med 10 % og solbærfrøolje med 6 %. Av gammalinolensyre kan kroppen lettere lage de gode prostaglandinene. Disse er nødvendige for å forebygge blodpropp, omdanne kolesterol og opprettholde et effektivt immunforsvar. Mangler man prostaglandiner kan det bli problem med mens (PMS) og overgangsalder (svetting og depresjon). Huden trenger også prostaglandiner. Mangel på disse kan medføre at huden mister sin smidighet, eldes fortere, tåler sollys dårligere samt blir tørr og rynkete. Småsår kan ha vanskelig med å leges. Oljer som inneholder gammalinolensyre er meget godt testet og undersøkt. De har vist å ha god effekt ved en del sykdommer, f. eks atopisk eksem (kronisk, kløende eksem). Ved utvendig bruk trenger oljen ned i huden som blir mykere og får mindre tendens til eksem og akne. Den er fuktighetsbevarende, forebygger tørr hud, øker cellenes syreopptak samt gir hudcellene mer motstandskraft.

B5 VITAMIN
Se PANTENOL

BRENNESLE ØKOLOGISK
INCI-navn: Urtica dioica (egen urtehage)
98% friskplanteekstrakt. Brennesle er rik på vitaminer og mineraler. Øker blodsirkulasjonen. Sårlegende. Rengjørende på fet hud. Mykgjørende. Roer nervøs hud. Rensende ved eksem og akne. Brennesle motvirker håravfall, minsker flass og fettproduksjon, stimulerer hårbunnen og er bra for tørt og livløst hår.

BROKKOLIFRØOLJE ØKOLOGISK
INCI-navn: Brassica oleracea italica seed oil
Brokkolifrøolje er kjent som et naturlig alternativ til silikon. Det gir håret et skinnende og blankt utseende uten at håret blir tungt. Fettsyresammensetningen i brokkolifrøolje er unik. Den inneholder ca 50% erukasyre. Erukasyre er en Omega-9 fettsyre, som gir glans og mykhet til håret. Oljen er lett, ikke fettete og den absorberes raskt. Brokkolifrøole tilfører fukt til normalt, tørt, skadet og krusete hår.

CALENDULATINKTUR (RINGBLOMST) ØKOLOGISK
INCI-navn: Calendula Officinalis (egen urtehage)
Inflammasjons- og infeksjonshemmende. Fremmer legning av sår og hudvev. Bra for alle hudtyper.

..

 

AVOCADO OIL GREEN COLDPRESSED - ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Persea gratissima
The oil contains the fatty acid oleic acid, which is a very durable and stable fatty acid. It also consists of lecithin, carotene, vitamin E, vitamin D (more than in butter and egg) and pantothenic acid. It also has a large content of different sterols like cholesterin, campesterin and betasitosterin that can have certain cosmetic effects. The oil is tasty, mild, nutritious and vitamin rich. It absorbed very quickly into the skin. It also has some protection against ultraviolet radiation (sunlight) and is considered to have a healing and soothing effect on damaged skin. Also very good for dry skin.

BAOBAB OIL- COLDPRESSED ORGANIC (Vegetable Oil)
INCI Name: Andansonia Digitata
The very moisturizing baobab oil is cold-pressed from the seeds of the African Baobab tree ("the upside down tree"), A wonderful oil for dry, itchy and sensitive skin. It is rich in vitamins A, C, D, E and F (esensial fatty acids) The Baobab oil gives moisture to skin and hair due to the oleic acid content (omega 3, omega 6 and omega 9). Very good as a conditioner for the hair, use it against dandruff and itchy scalp. The oil is anti-inflammatory and moisturizing. Try it if you have eczema or psoriasis. Also good to use for stretch marks. The Baobab tree can be between 1000-3000 years old.

BASIL OIL organic (essential oil)
INCI Name: Ocimum Basilicum
Mentally uplifting and harmonizing. Stimulating and antispasmodic. Use it for concentration difficulties, headaches, muscle aches and tiredness.

BERGAMOT OIL ORGANIC (essential oil)
INCI Name Citrus Bergamia
Bergamot oil is antibacterial, anti-infectious, anti-inflammatory and antispasmodic. Releases emotional pain.Relieves joint and muscle pain. Soothes skin irritations. Heals the skin. Kills germs and bacteria. Good for oily and sensitive skin , eczema and psoriasis. Relieves stress.  Uplifting and balancing Photosensitizing.

BEESWAX UNBLEACHED ORGANIC
INCI name Cera flava
Beeswax is natural and non-toxic, it provides benefits to the skin and to various types of formulas. It’s a “thickening agent,” for instance, which means that it can help thicken creams to make them easier to use and more spreadable on the skin.When applied to the skin, beeswax forms a protective barrier that helps protect it from environmental assaults, while also holding in moisture and reducing dryness. This is one of the reasons beeswax is often used in lip balms. Unlike ingredients made from petroleum, however, beeswax doesn’t “suffocate” the skin, and won’t clog pores.

BORAGE SEED OIL- COLDPRESSED ORGANIC
WITH MINIMUM 20% GLA AND E-VITAMIN. (Vegetable oil)
INCI Name: Borago Officinalis
The oil contains more fatty acids, among other things. Gammalinolenic acid (from 18-25%) which is a very rare acid. It is also found in evening primrose oil (oenothera biennis) /10% and blackberry seed oil (Rubus Fruticosus)/ 6%.  The body can easily make the good prostaglandins from the gammaolenic acid. These are necessary to prevent blood clots, convert cholesterol and maintain an effective immune system. If prostaglandins are missing there may be problems with PMS and menopause (sweating and depression). The skin also needs prostaglandins. Lack of these can cause the skin to lose its suppleness, aging more quickly, less resistance to sunlight and become dry and wrinkled. Oils containing gammalinolenic acid are very well tested. They have a good effect on a number of diseases, such as atopic eczema (chronic, itchy eczema). For external use the oil deeply moisturizes the skin so it becomes softer and less susceptible to eczema and acne. It is moisturizing, prevents dry skin and gives skin cells more resilience.

B5 VITAMIN
See PANTHENOL

NETTLE EXTRACT ORGANIC
INCI Name: Urtica dioica Leaf / Norway (from our own herb garden)
98% fresh plant extract. Nettle is rich in vitamins and minerals. Increases blood circulation. Wound healing. Cleanse oily skin. Softens and calms the skin. Nettle is good for eczema,hairloss, reduces dandruff , stimulates the scalp and is good for dry and lifeless hair.

BROCCOLISEED OIL ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Brassica Oleracea italica seed oil
Broccoliseed oil is known to be a natural alternative to silicone. It gives the hair a shiny and glossy look without the hair getting heavy. The fatty acid composition in broccoliseed oil is unique,It contains about 50% erucic acid. Erucic acid is an omega-9 fatty acid, which gives shine and softness to the hair. The oil is light, not greasy and absorbs quickly. Broccoli seed oil adds moisture to normal, dry, damaged and frizzy hair.

CALENDULA TINCTURE ORGANIC
INCI Name: Calendula Officinalis Flower / Norway (from our own herb garden)
Calendula tincture of organic marigold. Acting regenerative, healing, soothing and astringent. Suitable for all skin types, especially for normal/oily impure and mature skin.
Containing antioxidants, in the form of flavonoids and carotenoids, and essential oils. Used in creme, lotion, ointment, cleansing mousse, skin tonic, Body- and hair shampoo as part of the water or the final stages.
Inflammatory and infectious inhibitory. Promotes the laying of wounds and skin tissue. Good for all skin types.

....

....

CASTOR OLJE se RICINOLJE

CETYLALKOHOL
INCI-navn: Cetearyl alcohol
Cetylalkohol er en blanding av faste og halvfaste fettsyrer fra økologisk kokosolje. Gir kremer ekstra fett og en fastere konsistens. Brukes istedenfor stearin og spermasett (spermasetthvalen er utryddelsestruet).

DHA-BRUN UTEN SOL
INCI-navn: Dihydroxyacetone (DHA).
Et ufarlig sukkerstoff som fins naturlig i plante- og kroppsceller. Fremstilles fra hvete og raps og er 100 % naturlig- og er produsert med minimal miljøbelastning.Den er helt uten ubehagelig lukt.       Når DHA smøres på huden reagerer det med aminer, peptider og frie aminosyrer i hornlageret (overhuden) og farger huden brun. DHA farger bare hudens øverste lag, dvs. ikke slimhinner. 

E-VITAMIN NATURLIG
INCI-navn: tochopherol/Hellianthus anuus seed oil
En beskyttet form av naturlig E-vitamin. Motvirker oksidasjon (harskning) av fett og olje og hindrer fremkomst av frie syreradikaler. E-vitamin som vi smører på huden trenger ned i den tar seg av de frie radikalene. Det absorberer også solens farlige UV-stråler. UV-strålene og de frie syreradikalene gjør at huden eldes fortere og blir uelastisk og rynkete. Fin å bruke mot strekkmerker og arrdannelser. Det naturlig E-vitaminet jeg bruker er 2 -3 ganger mer effektivt enn det som er kjemisk fremstilt. 

EMULGERINGSMIDDEL
Se under VEGETAL

ENEBÆROLJE VILL (eterisk)
INCI-navn: Juniperus communis
Rensende - stimulerer hudcellene til å fungere bedre og hele forskjellige hudproblemer. Bra for moden hud og eksemhud. Bør ikke brukes i store mengder i ansiktet da den inneholder en høy prosent av terpener som er altfor aggressive for ansiktshuden. Den er stimulerende, vanndrivende og utrensende (cellulitter)
UNNGÅ Å BRUKE OLJEN UNDER GRAVIDITET. MÅ ALDRI BRUKES INNVENDIG DA DEN KAN OVERSTIMULERE OG SKADE NYRENE.

EPSOMSALT NATURLIG
INCI-navn: Magnesium Sulfate
Epsom Salt – også kalt bittersalt eller engelsk salt – er oppkalt etter den engelske byen Epsom, hvor saltet  ble framstilt ved å koke det spesielle, mineralrike vannet som finnes i nærheten av denne byen. Egenskapene til epsomsalt har vært kjent i mange år – spesielt brukes det på grunn av sin muskelavslappende effekt og at det trekker ut avfallsstoffer fra kroppen. Det har en mykgjørende effekt på huden og fjerner døde hudceller.

..

CASTOR OIL COLDPRESSED ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Ricinus communis
Castor oil contains Vitamin E, proteins and Omega 6 & 9 that are the key components responsible for good hair and skin . It helps in the reduction of hair loss, fights any scalp related problems along with accelerating hair growth. In addition to this, castor oil is also known for its anti-bacterial properties and various medicinal benefits.

CETYL ALCOHOL
INCI Name: Cetearyl alcohol
Cetyl alcohol is a mixture of solid and semi-solid fatty acids from organic coconut oil. Gives creams extra fat and a firmer consistency. Used instead of stearin and sperm oil found in the head of the sperm whale (the sperm whale is endangered).

DHA -TANNING WITHOUT SUN
INCI Name: Dihydroxyacetone (DHA).
DHA is scientifically known as dihydoxyacetone and is classified as a 3-carbon sugar.A harmless sugar found naturally in plant and body cells. Made from wheat and rapeseed. It is 100% natural and is completely without unpleasant odor. DHA interacts with the proteins and amino acids in the outer layer of your skin to produce a golden brown color. DHA is not to be applied to mucous membranes such as lips, female genitalia, opened eyes or inhaled. 

VITAMIN-E NATURAL
INCI name: tochopherol / Hellianthus anuus seed oil
Tocopherol is a form of Vitamin E typically derived from vegetable oils. Our tocopherol is from sunflower seed oil

Tocopherol is known as an antioxidant superhero that provides protection for your skin when included in body care products.

  • Absorbs UV rays and helps prevent UV-induced free radical damage to skin
  • Acts as an anti-inflammatory agent in skin
  • Helps moisturize
  • Helps reduce pollution-related free radical damage
  • Prevents oxidation (rancidity) of fat and oil and prevents the emergence of free oxygen radicals.  Vitamin E is used against stretch marks and scarring. The natural vitamin we use is 2 -3 times more effective than what is chemically produced.

EMULSIFIER
See MF EMULSIFIER AND VE EMULSIFIER AND VEGETAL

JUNIPER BERRIES ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Juniperus Communist
Juniper Berry essential oil acts as a natural cleansing and detoxifying agent.Stimulates skin cells to function better and heale different kinds of skin problems. Good for mature skin and eczema. Should not be used in large amounts on the face as it contains a high percentage of terriers that are too aggressive to the facial skin. It is stimulating, diuretic and cleansing (cellulite)
AVOID USING THE OIL DURING PREGNANCY. NEVER USE INTERNALLY AS IT CAN OVERSTIMULATE AND DAMAGE THE KIDNEYS.

EPSOM SALT NATURAL
INCI Name: Magnesium Sulfate
Epsom Salt - also called bitter salt or English salt - is named after the English town of Epsom, where the salt was prepared by boiling the special mineral-rich water that is found near this city. The properties of epsom salt have been known for many years - especially because of their muscle relaxant effect and that it extracts waste substances from the body. It has a softening effect on the skin and removes dead skin cells.

....

 

....

ETERISKE OLJER
Sterkt konsentrerte, aromatiske og flyktige substanser utvunnet av urter og planter. Oljen dannes i forskjellige plantedeler som f.eks. skall, blomst, blad, frø, rot, ved og kvae. Den mest vanlige utvinningsmetoden er destillering.

Det er mye fusk når det gjelder eteriske oljer. Derfor er det meget viktig når du kjøper eterisk olje at det står 100 % eterisk olje på etiketten og hvilken vekst den kommer fra, slik at du unngår å kjøpe syntetiske oljer eller oljer som er utspedd med vegetabilske oljer eller sprit. Ofte får du ikke det som står på etiketten - f.eks. selges ofte sitrongress (kr. 7.- pr. ml) som sitronmelisse (kr. 150.- pr ml). Dette er dessuten to helt forskjellige oljer sitrongress er energigivende og sitronmelisse er roende Oljene skal variere i pris hvis de er ekte.

Eteriske oljer er flere hundre ganger sterkere enn den urten den er utviklet fra. De er meget konsentrerte og må brukes på riktig måte. Ved overdosering kan de volde skade. Det er viktig å oppbevare oljene svalt, mørkt og tett lukket og utilgjengelig for barn. Det er bare lavendel og teatree du kan bruke uutspedd på huden. Oljene må ikke brukes innvortes

Vi bruker 100 % ekte eteriske oljer av bra kvalitet fra riktig botanisk vekst og vekstdel. Oljene er analysert ved Helsingfors Universitet. Sertifikater er tilgjengelige.

EUKALYPTUSOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Eucalyptus Radiata
Lindrer hoste, forkjølelse og kan stoppe en snue hvis den brukes med en gang man kjenner symptomene. Forebyggende i forkjølelsestider. Lindrer muskelsmerter.
FORSIKTIG TIL BARN. IKKE VED ASTMA OG EPILEPSI.

FERSKENKJERNEOLJE KALDPRESSET - ØKOLOGISK (vegetabilsk)
INCI-navn: Prunus Persica
Ferskentreet stammer opprinnelig fra Persia og er i slekt med aprikos- og plommetreet. Det er kjernen og frøet som blir brukt til å produsere oljen. Oljen er halvfet og har en lys gul farge. Duften og smaken er svak og mild. Den absorbers sakte og beskytter huden. 
Ferskenkjerneolje er bra for kløe og eksem, tørr, følsom og moden hud. Oljen er fin å bruke i negleoljer.

FURUNÅLOLJE VILL (eterisk)
INCI-navn: Pinus Sylvestris
Oppfriskende, antiseptisk. Gir fred i sinnet ved stress og utbrenthet. Virker styrkende, rensende og avslappende på nervesystemet. Øker sirkulasjonen og er smertestillende.

GERANIUMOLJE (rosengeranium) ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Pelargonium Graveolens
Renser og styrker. Normaliserer talgkjertelproduksjonen. Oppløftende på humøret. Bra kvinneolje.

GLA- GAMMALINOLENSYRE
Se BORAGOOLJE OG NATTLYSOLJE

GLYSERIN VEGETABILSK ØKOLOGISK
INCI-navn: Glycerine
Vanligvis utvinnes glyserin fra palmefett. Jeg bruker økologisk glyserin som er utvunnet fra økologisk karanjaolje (pongamia glabra), som er et vanligt tre i de tropiske delene av Asia. Oljen utvinnes av frøet og brukes i diverse hudprodukter og ved såpeproduksjon. Glyserin brukes i krem, gele, lotion etc.  Binder fuktighet i hudens øverste lag, hindrer uttørring og er bløtgjørende. Huden blir myk og smidig!            
 NB !Glyserin kan også komme fra slakteriavfall, og kan lages syntetisk.

GRANATEPLEOLJE KALDPRESSET - ØKOLOGISK (vegetabilsk)
INCI-navn: Punica granatum
Granatepleoljen har et høyt innhold av antioksidanter og stimulerer dannelsen av kollagen. Kollagen utgjør 30% av kroppens totale proteininnhold og sørger for hudens spenst, fasthet og fuktighet samt konstant cellefornyelse. Granatepleolje forebygger rynkedannelse samtidig som den minsker allerede eksisterende rynker.  Den er velegnet til alle hudtyper og brukes i luksuskremer.

..

ESSENTIAL OILS
Highly concentrated, aromatic and volatile substances extracted from herbs and plants. The oil is formed in different parts of the plant, such as peel, flower, leaf, seed, root, wood and resin. The most common extracting method is distillation.

There is a lot of cheating when it comes to essential oils. Therefore, it is very important when you buy essential oil that it says 100% essential oil on the label and which plant it comes from, so you avoid buying synthetic oils or oils mixed with vegetable oils or alchohol. Often you do not get what is written on the label - eg. Lemongrass (kr. 7 per ml) is often sold as lemon balm (kr 150.- per ml). These are furthermore two completely different oils. Lemongrass is energizing and lemon balm is calming.

Essential oils are several hundred times stronger than the herb it has been distracted from. They are very concentrated and should be used carefully. In case of overdose they can cause damage. It is important to keep the oils in a cool dark place, tightly closed and out of reach of children. It's only essential oils of lavender and teatree you can use undiluted on the skin. The oils must not be used internally.

We use 100% pure organic essential oils of good quality from proper botanical plant and plant parts. The oils are analyzed at the University of Helsinki. Certificates are available.

EUKALYPTUS OIL ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Eucalyptus Radiata

The eucalyptus trees are tall, evergreen trees that grow up to 50 feet in height and are sometimes referred to as Gum Trees. The main chemical components of Eucalyptus radiata are eucalyptol and alpha-terpineol, making it an ideal oil to promote feelings of clear breathing and open airways and for creating a soothing massage experience. Eucalyptus has purifying properties that can be beneficial for the skin and for cleansing surfaces and the air. Studies have shown that Eucalyptus is effective in helping lessen tension. Eucalyptus can be used in mouth rinses to freshen breath and promote oral health.
Caution on the skin of children and do not use if you have asthma and epilepsy.

PEACH KERNEL OIL COLD PRESSED - ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Prunus Persicica  
The oil is obtained from the peach kernel. It is rich in polyunsaturated fatty acids, including linoleic and oleic acids which help to keep the skin hydrated and that consequently results in the essential flexibility of the skin. The oil is also a rich source of antioxidants which counteract skin-aging. It cleans skin pores – it makes the skin softer and gentler. It has beneficial effects which enable it to heal inflamed skin, eczema or psoriasis.It contains many minerals and vitamins, especially vitamin E. The oil has a very similar consistency to sweet almond and is recommended as a protection from wind or the sun, also great for dry and aging skin.

SCOTCH PINE ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Pinus Sylvestris
Scotch pine is antibacterial, antiseptic and good for arthritis, asthma, catarrh, coughs, colds, fatigue, flu, muscular aches, nervous exhaustion, neuralgia, rheumatism, stress, sinusitis
 

GERANIUM OIL (rose geranium) ORGANIC (essential oill)
INCI Name: Pelargonium Graveolens
Uses of Geranium essential oil date back to ancient Egypt when Egyptians used Geranium oil to beautify skin and for other benefits. In the Victorian era, fresh geranium leaves were placed at formal dining tables as decorative pieces and to be consumed as a fresh sprig if desired; in fact, the edible leaves and flowers of the plant are often used in desserts, cakes, jellies, and teas. As an essential oil, Geranium has been used to promote the appearance of clear skin and healthy hair—making it ideal for skin and hair care products. It also helps calm nerves and lessen feelings of stress. Geranium is also known to naturally repel insects.
Cleans and strengthens. Normalizes sebaceous gland production. Uplifting in the mood. Good female oil

GLA-GAMMA LINOLENIC ACID
See BORAGE OIL AND EVENING PRIMROSE OIL

GLYCERIN (VEGETABLE) ORGANIC
INCI Name: Glycerin
Usually, glycerin is extracted from palm fat. We use organic glycerin extracted from organic karanja oil (pongamia glabra), which is a common tree in the tropical parts of Asia. The oil is extracted from the seed and is used in various skin products and in soap production. Glycerin is used in cream, gel, lotion etc. Binds moisture in the skin's top layer, prevents drying and is soothing. The skin becomes soft and smooth!
N.B! Glycerin may also come from butchery waste and can be made synthetically.

POMMEGRANATE OIL ORGANIC(Vegetable oil)
INCI Name: Punica Granatum
The pomegranate oil has a high content of antioxidants and stimulates the formation of collagen. Collagen accounts for 30% of the body's total protein content and ensures skin tightness, firmness and moisture as well as constant cell renewal. ....

Pomegranate oil is used to moisturize and nourish the skin, improve skin’s elasticity, treat psoriasis and eczema, and may even reverse the signs of aging

....

GRAPEFRUKTKJERNEEKSTRAKT ØKOLOGISK
INCI-navn: Citrus grandis
Utvunnet av grapefruktkjerner.
Fungerer som et konserveringsmiddel ved bl.a. å senke Ph-verdien i produktene. Holdbarheten er begrenset til 2-3 måneder.

GRAPEFRUKTOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Citrus x Paradisi.
En mild og bra sitrusolje for huden. Bra ved fettansamlinger og celluliter. Renser og er antiseptisk, strammer opp og styrker huden. Virker oppløftende når du føler deg nedfor. Den stimulerer lymfesirkulasjonen.

GULROTEKSTRAKT I JOJOBAOLJE
INCI-navn: Daucus carrota, simmondsia chinensis
Ekstrakten er utvunnet med CO 2 (kulldioksid). Dette er en skånsom måte å utvinne urteekstrakter på, siden verken varme eller løsningsmiddel blir brukt. Ekstrakten inneholder naturlig karotin og jojobaolje. (se disse)

HAVSALT FINKORNET OG HAVSALT GROVKORNET ØKOLOGISK
INCI-navn: Salt
Havsaltet er økosertifisert og med topp kvalitet. Et produkt fra det naturbeskyttede området "Ria Formosa", som ligger i Portglals vakre Algarve. Utvinnes i store dammer og samles opp for hånd, renses og tørkes deretter i solen. Havsaltet inneholder flere mineraler enn vanlig salt. Brukes til badesalt og kroppspeeling. Saltet er av topp matkvalitet og brukes på de fineste restauranter i Europa.

HAVTORNFRUKTOLJE ØKOLOGISK
Se Tindvedfruktolje

HAVTORNFRØOLJE ØKOLOGISK
Se Tindvedfrøolje

HESTEKASTANJE GLYSEROLEKSTRAKT NATURLIG
INCI-navn: Aesculus hippocastanum and Glycerine.
Utvinnes fra kastanjene. Inneholder saponinemnet aescin og flavonider. Virker sammentrekkende.

HIMALAYA KRYSTALLSALT NATURLIG

INCI-navn: Sodium chloride.
Et velgjørende salt som er over 250 millioner år gammelt. Saltet kommer fra bergmassivet i Himalaya og inneholder 84 essensielle mineraler og sporstoffer. Saltet brukes til mat, peeling, neseskylling, øyebad, rensende bad, masker og innpakninger av huden for å motvirke hudirritasjoner, cellulitter, leddproblemer, og for hudens regenerering.

HVETEKIMOLJE KALDPRESSET ØKOLOGISK (vegetabilsk)
INCI-navn: Triticum vulgare
Oljen inneholder ca 160 mg. d-alfa TE (E-vitamin) pr. 100 gr. pluss 2,2 % lecitin, steroler og karotin. Den inneholder også en stor del flerumettede fettsyrer (linol- og linolensyre) som kan være følsomme for harskning. Må tilsettes E- vitamin, da det ikke er fastslått ennå om den E-vitamin som fins i oljen forhindrer harskning. Vær obs. ved kjøp av kosttilskudd. 
Oljen er nærende og gjør huden myk og smidig. Den hjelper til å lege småsår og eksemhud.

HOBLADOLJE VILL (eterisk)
INCI-navn: Cinnamomum camphora
Likner på rosentreoljen. Har stort innhold av linalol som også fins i lavendel. Avslappende, øker sirkulasjonenm, styrkende og hudlegende.

HONNING ØKOLOGISK fra Røislien Bigård
INCI-navn: Miel

Inneholder vitaminer, mineraler og glukose. Virker styrkende, fuktbevarende, mykgjørende og rensende. Styrker hud og hår. Antiseptisk.

JOJOBAPEELINGKORN
INCI-navn:Hydrogenerated Jojobaoil
Fremstilt av jojobaolje. De er runde og jevne i kantene for ikke å irritere huden. Peeler bort døde hudceller og setter igang sirkulasjonen.

JOJOBAOLJE KALDPRESSET - ØKOLOGISK (vegetabilsk)
INCI-navn: Simmondsia chinensis
Oljen er meget stabil mot oksidering og har vanskelig for å harskne selv ved lang tids oppbevaring. De fleste mennesker tåler den meget bra. Absorberes lett av hudens øverste lag og gir en fløyelslignende følelse. Mykner, beskytter og binder hudens fuktighet. Den har en naturlig solfaktor på 4. Gjennom flere forsøk i USA har man funnet at jojobaolje har positiv effekt ved behandling av flass og seborré. Den brukes også mot akne og tørr eksem med godt resultat.

..

 

GRAPEFRUIT SEED EXTRACT ORGANIC
INCI Name: Citrus Grandis
Extracted from grapefruit seeds.
Works as a preservative by lower the Ph value in the products. Shelf life is limited to 2-3 months. Supports healthy metabolism

GRAPEFRUIT OIL ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Citrus x Paradisi.
A mild citrus oil for the skin. Cleanses and purifies. Beneficial for cellulites. Helps reduce mental and physical fatigue
The oil contains a high level of vitamin C, B1 and K. Most active substances of the oil are hidden in the pips of the grapefruit and their positive effects were discovered just recently. Grapefruit pips contain loads of bioflavonoids which are the basis of their wide-ranged effect on our body. They prevent bacteria, viruses and moulds from reproduction, ease digestion, clean the body and strengthen its immunity. They have preventive effects against the cold, infections and inflammation, improve blood circulation and increase the immunity of mucous membranes. Furthermore, they have positive effects on the level of cholesterol in blood. Thanks to the antioxidant properties, they are able to catch free oxygen radicals, strengthen artery walls and prevent their fragility; they also prevent blood platelets from clustering. The characteristic taste of grapefruits is caused by the bitter substance called naringin which has beneficial effects on the digestion, regulates functioning of the intestines, purifies the body and stimulates metabolism.

CARROT-JOJOBA CO2 EXTRACT ORGANIC
INCI name: Daucus carrota, simmondsia chinensis
Carrot-Jojoba CO2- Extract (organic) is a red liquid oil with a light sweet carrot smell and solidifies under cool storage. It is produced by supercritical fluid CO2 extraction, no solvent residues, no inorganic salts, no heavy metals and no reproducible microorganisms. The extract is standardized with jojoba oil (organic).  Carrot-Jojoba CO2- extract (organic) can be applied in cosmetics for skin care preparations and sun protection cremes.

SEA SALT FINE AND COARSE GRAINED ORGANIC
INCI Name: Salt
Sea salt, the „White Gold“of the Algarve
The sea salt is eco-certified and high quality.It contains more than 80 minerals, for example magnesium, potassium, calcium, iodine and selenium, and trace elements detectable in sea water in their natural complexes and thus in a form which is ideal for utilisation by the human body.

Sea salt from traditional marine salt works in the Eastern Algarve, situated in the Ria Formosa Natural Park. After harvesting it is merely dried in the sun, partially ground and then packed. It thus has a natural residual moisture content of five to eight percent.

A product from the nature protected area "Ria Formosa", located in Portglals beautiful Algarve. Extracted in large ponds and collected by hand, cleaned and then dried in the sun. The sea salt contains more minerals than regular salt. Used for bath salts and body peeling. The salt is top food quality and is used in the finest restaurants in Europe.

SEA BUCKTHORN SEED OIL ORGANIC (vegetable oil)
NCI Name: Hippophae Rhamnoides Seed
A dry oil rich in essential fatty acids (omega 3 and 6) and vitamin E. Used as dietary supplement (5-10 dr / day)

SEA BUCKTHORN FRUIT OIL ORGANIC (vegetable oil)
NCI Name: Hippophae Rhamnoides
The oil is rich in carotene, vitamin C, vitamin E and palmetolic acid. Contains omega 7 and is therefore good for mucous membranes.  A ver exclusive and expensive oil.  Good for dry, adult and sensitive skin and to prevent wrinckles. May reduce the colour of pigment spots. Is also wound healing, bactericidal and increases blood circulation in the skin.  Used as dietary supplement (5 -10 dr/day).rich in essential fatty acids (omega 3 and 6) and vitamin E. Used as dietary supplement (5-10 dr / day)

HORSE CHESTNUT GLYSEROL EXSTRACT NATURAL
INCI Name: Aesculus Hippocastanum and Glycerin.
Extracted from chestnuts. Contains the saponin aescin and flavonoid

Horse chestnut is an effective astringent and anti-inflammatory. It has been used to treat varicose veins, hemorrhoids, eczema and other types of swelling.

In addition to the well reported beneficial effects of horse chestnut (Aesculus hippocastanum) extracts on venous insufficiency and associated conditions, such preparations also have many potential positive pharmacological effects on the skin. Extracts from this species, and in particular, those based on horse chestnut seeds, contain saponins, known collectively as 'aescin', which have a gentle soapy feel, and are potent anti-inflammatory compounds. Saponins, such as escin, also reduce capillary fragility, and therefore help to prevent leakage of fluids into surrounding tissues, which can cause swelling. An extract of horse chestnut has recently been shown to have one of the highest 'active-oxygen' scavenging abilities of 65 different plant extracts tested. Such extracts are more powerful anti-oxidants than vitamin E, and also exhibit potent cell-protective effects, which are linked to the well-known anti-ageing properties of anti-oxidants. The extract is also rich in a number of flavonoids, such as derivatives of quercetin and kaempferol. Flavonoids also have protective effects on blood vessels, and are well-known, powerful anti-oxidants.

HIMALAYAN CRYSTAL SALT NATURAL
INCI Name: Sodium chloride.
A beneficial salt that is over 250 million years old. The salt comes from the mountain massif in the Himalayas and contains 84 essential minerals and trace minerals. The salt is used for food, peeling, nasal rinsing, eye baths, cleansing baths, masks and wraps of the skin to counteract skin irritations, cellulite, joints, and skin regeneration.

WHEAT GERM OILCOLDPRESSED ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Triticum Vulgare
The oil contains about 160 mg. D-alpha TE (Vitamin E) per. 100 gr. Plus 2.2% lecithin, sterols and carotene. It also contains a large persentage of polyunsaturated fatty acids (linoleic and linolenic acid) that may be susceptible to rancidity. Must be added to vitamin E, as it has not been established yet if the vitamin E found in the oil prevents rancidity. Be careful. When buying supplements.

The oil is nourishing and makes the skin soft and smooth. It helps to play small ulcers and eczema.

HO WOOD OIL(etheric)
INCI Name: Cinnamomum Camphora
Aromatically, Ho Wood Oil is a beautifully fragrant wood oil that possesses some similarity to that of rosewood oil. Has a large amount of linalol that is also found in lavender. Relaxing, increasing circulation, strengthening.

HONEY ORGANIC from Røislien Bigård
INCI Name: Miel
Contains vitamins, minerals and glucose. Seems moisturizing, moisturizing and cleansing. Strengthens skin and hair. Antiseptic.

JOJOBA BEADS
INCI Name: Hydrogenerated Jojobaoil
Made of jojoba oil. They are round and even at the edges so as not to irritate the skin. Peels away dead skin cells and initiates circulation.

JOJOBAOIL COLDPRESSED - ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Simmondsia Chinensis
The oil is very stable against oxidation and is difficult to shake even for long periods of storage. Most people tolerate it very well. Easily absorbed by the skin's top layer and gives a velvet-like feeling. Softens, protects and binds the skin's moisture. It has a natural sun factor of 4. Through several attempts in the United States, it has been found that jojoba oil has a positive effect in the treatment of dandruff and seborrhea. It is also used for acne and dry eczema with good results.

....

....

KAFFESMØR ØKOLOGISK
INCI-navn: Coffea Arabica
Kaffesmøret blir fremstilt ved kaldpressing av økologiske kaffebønner. Det gir fukt til huden og har en aromatisk duft av nybrent kaffe. Gir beskyttelse mot ultrviolett lys. Inneholder ikke koffein.

KAKAOSMØR UBLEKET ØKOLOGISK
INCI-navn: Theobroma cacao
Kakaosmør brukes til å gi konsistens til produktet. Bra å bruke ved tørr hud, da det gir næring til, myker opp, roer og beskytter huden.

KAMILLEBLOMST (UTTREKK) ØKOLOGISK
INCI-navn: Matricaria Chamomilla
Kamille har en inflamasjonshemmende, bakteriehemmende og sårlegende effekt. Noen bestanddeler i kamilleblomsten kan avgifte visse bakterietoxiner og påvirke emnesomsetningen i huden. De har også en lokalt sammendragende effekt på arteriene som øker gjennomblødningen i hudvevet. Dette gjør at kamille kan brukes ved bensår, hudinnflamasjoner, hudinfeksjoner, hudirritasjoner, brannskader, innsektsbitt og væskende eksem. Kamilleuttrekk er bra å ha i sittebad ved hemoroider, blæreinfeksjoner og vaginale infeksjoner. Den rengjør, frisker opp og virker roende på følsom hud.

KAMILLEOLJE BLÅ ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn:Matricaria recutita
Inflammasjonshemmende. Bra ved eksem,psoriasis, kløe og hudinfeksjoner.

KAMILLEOLJE ROMERSK ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Chamaemelum Nobile
Avslappende. Tørr og følsom hud. Eksem, psoriasis, lettere brannskader. Spente muskler.

KAROTEN (betakaroten) 20 % I RAPSOLJE
INCI-navn: Beta-Caroten Brassic napusTocopherol
Betakaroten proA-vitamin.  Overskuddet av karoten utsondres gjennom urinen. Rent karoten ekstraheres av gulrøtter eller det kan fremstilles kjemisk. Jeg bruker ikke kjemisk fremstilt karoten.  Karoten er velgjørende for eksemhud, tørr og trett hud samt i solbeskyttelsesprodukter, der det gir en viss beskyttelse og en bedre/raskere pigmentfarging av huden. Det hjelper til nydannelse av celler i huden, motvirker dannelse av frie syreradikaler og binder giftige stoffer. Karoten eller gulrotekstrakt brukes ofte i eksklusive gulrotsoljer som foruten ekstrakt inneholder forskjellige vegetabilske oljer. Disse oljene selges ofte i små flasker eller ampuller til en pris av 10.000 - 15.000 kr. pr. liter.

KARRAGENTANG
INCI-navn: Carrageenan
Karragen er en rødalge som har en lindrende og kløstillende effekt på huden. Gir mildere sjampo og såpe. Fuktbevarende.

KOKOSOLJE JOMFRU KALDPRESSET ØKOLOGISK
INCI-navn: cocos nucifera oil. Fillipinene
Bra for tørr hud. Den tilfører huden fuktighet og gjør huden myk. Den fremmer hårveksten ved håravfall og gjør håret blankt. Brukes til å lage fast såpe sammen med andre vegetabilske oljer. Kokosoljen er en av de sunneste matoljene.

LANOLIN VANNFRI MED PESTICIDSETIFICAT
INCI-navn: Adaps lanae
Lanolin (ullfett) bygges på samme måte som menneskets hudfett i talgkjertlene hos sauen. Fettet beskytter sauens ull og hud mot uttørking, sterk varme og kulde samt bakterier. Lanolin er det fettemne som ligner mest på vårt eget hudfett. Den hjelper huden å bevare fuktigheten Samtidig kan huden svette og puste naturlig. Den er bra for tørr hud og ved hudsprekker (i bleie/ barnesalver nøytraliserer den ammoniakken gjennom en forsåpningsprosess og beskytter samtidig huden). Noen få mennesker kan være overfølsomme for lanolin. Reaksjonen er små, røde, kløende utslett der lanolinen har vært brukt. Disse forsvinner innen 1 døgn etter at man har sluttet å bruke den. Lanolin kan være forurenset av pesticider (DDT, lindan, dieldrin og endrin). Sauen kan ha blitt badet 1-2 ganger i året i innsektsdødende middel- pesticider- for å drepe diverse smådyr som lever i ullen. En liten del av pesticidene blir tilbake i ullfettet. Pesticider tas lett opp av huden - spesielt sammen med fettet å lagres i hudens fettvev.

..

COFFEE BUTTER ORGANIC
INCI Name: Coffea Arabica
Coffee oil is obtained by cold process of coffee beans. This is then hydrogenated to produce coffee butter with a smooth feeling on the skin and an aromatic scent of freshly roasted coffee. It adds a silky feel to skin and hair.

COCOA BUTTER UNBLEACHED ORGANIC
INCI Name: Theobroma Cacao
Cocoa butter is used to give consistency to the product. Good to use in dry skin as it nourishes, soothes, calming and protects the skin.

CHAMOMILE FLOWER (EXTRACT) ORGANIC
INCI Name: Matricaria Chamomilla
Chamomile has an anti-inflammatory, antimicrobial and corrosive effect. Some constituents of the camomile flower can detoxify certain bacterial toxins and affect the body's skin metabolism. They also have a local contraction effect on the arteries that increase bleeding in the skin tissue. This allows camomile to be used in leg ulcers, skin infections, skin infections, skin irritations, burns, bites and fluid eczema. Chamomile delusions are good at sitting in the hemorrhoids, bladder infections and vaginal infections. It cleans, refreshes and lures on sensitive skin.

CHAMOMILE BLUE OIL ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Matricaria Recutita
Inflammation retardant. Good for eczema, psoriasis, itching and skin infections.

CHAMOMILE OIL ROMAN ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Chamaemelum Nobile
Chamomile has a long tradition in herbal medicine. The flowers were used in many cures including an herbal tea to cure insomnia. During the Second World War chamomile was also used as a disinfectant. The essential oil is useful in the treatment of aches and pains in muscles and joints. Treatment of symptoms of PMS with Chamomile is also beneficial especially when the symptoms are related to stress.

CAROTENE (beta carotene) 20% IN RAPESEED OIL
INCI name: Beta-Caroten Brassic Napus Tocopherol
Beta carotene proA vitamin. The surplus of carotene is secreted through the urine. Clean carotene is extracted from carrots or it can be produced chemically. I do not use chemically prepared carotene. The carotene is beneficial for eczema, dry and tired skin, as well as in sun protection products, providing some protection and a better / faster pigmentation of the skin. It helps to regenerate cells in the skin, counteracts the formation of free oxygen radicals and binds toxic substances. Carotene or carrot extracts are often used in exclusive carrot oils, which besides extract contain different vegetable oils. These oils are often sold in small bottles or ampoules at a price of 10,000 - 15,000 kr. pr. liter.

CARRAGEEN SEEWEED
INCI Name: Carrageenan
The carrageenan is a red algae that has a soothing and antipruritic effect on the skin. Provides milder shampoo and soap. Moisture-preserving.

COCONUT OIL VIRGIN COLDPRESSED ORGABIC
INCI name: cocos nucifera oil.
Good for dry skin. It adds moisture to the skin and makes the skin soft. It promotes hair growth by hair loss and makes the hair glossy. Used to make soap together with other vegetable oils. Coconut oil is one of the healthiest food oils.

LANOLIN WATER FREE WITH PESTICIDE CERTIFICATE
INCI Name: Adaps Lanae
Lanolin (wool fat) is built in the same way as human skin fat in the sebaceous glands of the sheep. The fat protects the sheep's wool and skin against drying, strong heat and cold as well as bacteria. Lanolin is the fatty matter that is most similar to our own skin fat. It helps the skin to maintain moisture At the same time, the skin can sweat and breathe naturally. It is good for dry skin and skin cracks (in diaper / baby salves it neutralizes the ammonia through a saponification process and simultaneously protects the skin). A few people may be hypersensitive to lanolin. The reaction is small, red, itchy rash where the lanolin has been used. These will disappear within 1 day after you have stopped using it. Lanolin may be contaminated with pesticides (DDT, lindane, dieldrin and endrin). The sheep may have been bathed 1-2 times a year in insecticidal pesticides- to kill various small animals living in the wool. A small amount of pesticides will be left in the grease. Pesticides are readily absorbed by the skin - especially with the fat being stored in the skin's fatty tissue.

....

....

LAURETH SULFAT
INCI-navn Mipa Laureth Sulfate and Cocoamidopropyl Betaine
Fremstilles av vegetabilsk fett med hjelp av kjemikalier. PH-verdien er 6,5-7,5.
Se UNDER TENSIDER.

LAVENDEL FINE POPULATION ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn:Lavandula angustifolia.
Oljen hører til de mest anvendelige av de eteriske oljene. Oljen passer til de fleste hudtyper og er meget hudvennlig. Den har en unik evne til å lege og regenerere huden samt understøtte hudens egen evne til å bygge nytt vev når overhuden og lærhuden er skadet. Bra ved solskader. Oljen er bra å bruke ved skrubbsår da den fremmer nydannelse av hudvev. Oljen er også fin å bruke ved innsektsbitt, flass, sopp, kviser og munnsår, muskelspenninger, overanstrengte nakkemuskler og spenningshodepine. Utenom alt dette er vel oljen mest kjent for sin roende og balanserende effekt ved mental ubalanse og lettere søvnproblem.

LECITIN
INCI-navn Lyosolecithin
Lecitin tilhører en gruppe av forbindelser som kalles fosfolipider.  Fosfolipider forekommer i alle levende celler og utgjør grunnsubstansen i cellemembranen. De finnes i store mengder i hjernen, men også i hjerte og nyrer. De er viktige for forbrenningen og transport av fett i kroppen.
Lecitin finnes i egg, soyabønner, solsikke, tistel, sesamfrø og mandler.
Lecitin er bra for huden, er mykgjørende, fuktgivendeLecitin brukes i medisin og i kosmetikk, hvor det hjelper til med å få stoffer til lettere å trenge gjennom huden. De kan dermed transporteres dypt ned i overhuden og frigjøre aktive stoffer.

LITSEA CUBEBA / MAY CHANG ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn Litsea Cubeba
Oppløftende og styrkende. Bra ved tretthet og lettere depresjoner. Behandling av akne og fet hud.

MAKADAMIOLJE KALDPRESSET ØKOLOGISK (vegetabilsk)
INCI-navn: Macadamia tetraphylla
Oljen er ulik alle andre oljer da den inneholder en stor mengde palmitolsyre - en fettsyre som også fins i minkolje (fett fra døde minker). Minkolje brukes fortsatt i flere hudpleieprodukter. Palmitolsyre fins naturlig i huden vår, der den har til oppgave å bevare fuktigheten. Med årene avtar mengden av palmitolsyre i huden vår og huden blir tørrere. Huden absorberer oljen godt.

MANDARINOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn:Citrus Reticulata
Oljen er den mildeste og mykeste av alle sitrusoljer. De fleste mennesker tåler den meget bra. Den kan med fordel brukes av gravide og barn. Den er mykgjørende, styrkende, roende og avslappende. Oljen er mildt sirkulasjonsfremmende og kan derfor brukes til å forebygge muskelkramper og gi mer liv til trette og verkende lemmer. Den er bra til fet, tørr, uren og voksen hud. Mandarin og lavendelolje utblandet i en vegetabilsk olje kan brukes daglig under de siste graviditetsmåneder samt etter fødselen for å unnvike eller lindre strekkmerker.
Oljen lindrer væskeansamlinger ved PMS og graviditet. Brukes i mat.

MANDELOLJE KALDPRESSET - ØKOLOGISK (vegetabilsk)
INCI-Navn: Prunus amygdalus
Oljen har vært i bruk fra antikkens dager og er en klassisk hudpleieolje. Den er mild, irriterer ikke, fordeler seg fint på huden og absorberes lett. Den gjør huden myk og smidig og er bra for alle hudtyper.

MANUKAOLJE VILL (eterisk)
INCI-navn: Leptospermum scoparium
Antibakteriell, antiviral, antiseptisk, sopphemmende, sårhelende, virus og bakteriehemmende. Lindrer verkende muskler og ledd. Kan hjelpe ved eksem, akne, fotsopp, ringorm, forkjølelse, influensa, revmatisme, stress og anspenthet. Manukaoljen gjør huden mer elastisk og kan hjelpe ved flass og kløende hodebunn.

MARKJORDBÆROLJE - ØKOLOGISK (vegetabilsk)
INCI-Navn: Fragaria vesca

Markjordbær inneholder masse antioksidanter og saften har antibakterielle egenskaper.Markjordbær ble i tidligere tider brukt til å bekjempe tyfus.
Bladene er smakfulle og inneholder vitamin C.
Markjordbær er kjent for å være et naturlig blekemiddel. Saften kan brukes både til å bleke tennene og til å bleke huden. Den kaldpressede tørre oljen er mørk grønn med en søt lukt og har en fin balanse av omega 3, 6 og 9. Den er ideell for stresset hud.      Markjordbærolje inneholder et høyt nivå av gamma-tokoferol (E-vitamin) som er et sterkt antioksidant, Den har også et høyt innhold av vitamin A og C, noe som gjør den ideell for moden hud.  Oljen inneholder alpha linolensyre, som hjelper til med å bevare hudens naturlige fuktbarriere og gjør huden myk og glatt. Den er derfor perfekt for tørr og skadet hud.

..

 

LAURETH SULFATE
INCI Name Mipa Laureth Sulfate and Cocoamidopropyl Betaine
Produced by vegetable fat with the help of chemicals. The PH value is 6.5-7.5.
See UNDER TENSIDES.

LAVENDEL FINE POPULATION ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Lavandula Angustifolia.
The oil belongs to the most useful of the essential oils. The oil fits most skin types and is very skin-friendly. It has a unique ability to play and regenerate the skin as well as support the skin's own ability to build new tissue when the epidermis and the skin are damaged. Good in sunlight. The oil is good to use when scrubbing, as it promotes skin tissue nourishment. The oil is also useful for insect bite, dandruff, fungus, pimples and mouth ulcers, muscle tension, overcrowded neck muscles and tension headache. Apart from all this, oil is best known for its calming and balancing effect by mental imbalance and lighter sleep problems.

LECITHIN
INCI Name Lyosolecithin
Lecithin belongs to a group of compounds called phospholipids. Phospholipids occur in all living cells and constitute the basic substance in the cell membrane. They are found in large amounts in the brain, but also in the heart and kidneys. They are important for the combustion and transport of fat in the body.
Lecithin is found in eggs, soybeans, sunflower, thistle, sesame seeds and almonds.
Lecithin is good for the skin, is a softening, moisturizing lectin used in medicine and in cosmetics, where it helps to make drugs easier to penetrate through the skin. They can thus be transported deep into the epidermis and release active substances.

LITSEA CUBEBA / MAY CHANG ORGANIC (essential oil)
INCI Name Litsea Cubeba
Uplifting and strengthening Good at fatigue and lighter depression. Treatment of acne and oily skin.

MACADAMIA OIL COLDPRESSED ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Macadamia tetraphylla
The oil is unlike any other oil as it contains a large amount of palmitolic acid - a fatty acid that is also found in mink oil (fat from dead minker). Mink oil is still used in several skin care products. Palmitolic acid is found naturally in our skin, where it has the task of preserving the moisture. Over the years, the amount of palmitolic acid in our skin decreases and the skin becomes drier. The skin absorbs the oil well.

MANDARIN OIL ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Citrus Reticulata
The oil is the mildest and softest of all citrus oils. Most people tolerate it very well. It can be used advantageously by pregnant women and children. It is soothing, reassuring, soothing and relaxing. The oil is mildly circulatory and can therefore be used to prevent muscle cramps and give more life to tired and aching limbs. It is good for oily, dry, unclean and adult skin. Mandarin and lavender oil mixed with a vegetable oil can be used daily during the last months of pregnancy and after birth to avoid or relieve stretch marks.
The oil relieves fluid accumulation at PMS and pregnancy. Used in food.

ALMOND OIL COLDPRESSED ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Prunus Amygdalus
The oil has been used since ancient times and is a classic skin care oil. It is mild, does not irritate, splits well on the skin and absorbs easily. It makes the skin soft and smooth and is good for all skin types.

MANUKA OIL ORGANIC (essential)
INCI Name: Leptospermum Scoparium
Antibacterial, antiviral, antiseptic, antifungal, wound healing, virus and bactericidal. Relieves aching muscles and joints. Can help with eczema, acne, footbone, ringworm, colds, flu, rheumatism, stress and tension. Manuka oil makes the skin more elastic and can help with dandruff and itchy scalp.

WILD STRAWBERRY ORGANIC-(Vegetable oil)
INCI Name: Fragaria Vesca
Blackcurrant contains many antioxidants and the juice has antibacterial properties.Marketberries were used to combat typhus in earlier times.
The leaves are tasty and contain vitamin C.
Gooseberries are known to be a natural bleach. The juice can be used both to whiten your teeth and to bleach the skin. The cold-pressed dry oil is dark green with a sweet smell and has a nice balance of omega 3, 6 and 9. It is ideal for stressed skin. Markjordbergetje contains a high level of gamma-tocopherol (Vitamin E) which is a strong antioxidant, It also has a high content of vitamins A and C, making it ideal for mature skin. The oil contains alpha linolenic acid, which helps to maintain the skin's natural moisture barrier and makes the skin soft and smooth. It is therefore perfect for dry and damaged skin.

....

 ....

MAY CHANG ØKOLOGISK (eterisk)
Se LITSEA CUBEBA

MELKESYRE
(E 270) INCI-navn: Lactic Acid
Melkesyre er en av de vanligst forekommende syrene i naturen. Den dannes også i kroppen. Melkesyre brukes i hudpleieprodukter for sin milde oppløsning av hornlaget på huden (s. k. AHA-effekt) og som bakteriedrepende middel ved f.eks. fotsvette. Den brukes også som PH-regulator og fuktbinder. Konserverende. Brukes i mat.

MERIANOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Origanum Majorana
Avslappende. Bra ved stive muskler og ved kramper. Varmende og smertelindrende. Kan hjelpe ved alle typer stress, nervøse spenninger og uro, høyt blodtrykk, hodepine og migrene.

MONOI DE TAHITI OLJE ØKOLOGISK
INCI-navn: cocos nucifera/gardenia tahitensis
Monoi de Tahiti Olje  produseres av Tiare-blomster (originalt fra Fransk Polynesia).  Oljen blir laget ved en prosess som kalles enfleurage. Friske kronblader av gardenia blir utvunnet i ren kokosolje. Vår Monoi er godkjent med et opprinnelsesbevis utstedt av the Monoi de Tahiti Appellation D'origine.  Den produseres kun i Tahiti.  Den tilfører fuktighet til huden, og har beroligende egenskaper samt beskytter huden mot sol og vind.  Den tilfører også mykhet og glatthet til håret ditt. 
Monoi de Tahiti er en luksusolje utenom det vanlige for din hud og ditt hår. En olje med fuktgivende, beskyttende og mykgjørende egenskaper. Vår Monoi inneholder ikke kunstig duft. Det er forskjellige typer av Monoi de Tahiti tilgjengelig på markedet, som har tilsatt syntetiske parfymeoljer av vanilla, plumeria etc., eller tilsatt ekstra kokosolje. Disse er tilgjengelige gjennom andre produsenter.

MORINGAOLJE KALDPRESSET - ØKOLOGISK(vegetabilsk)
INCI-navn: Moringa Oleifera
Moringa treet blir kalt Mirakel treet. En herlig eksotisk olje som gjør huden myk og smidig. Beskytter mot vær og vind og bevarer fukt. Antiseptiske egenskaper og blir brukt som sårolje. Fin parfymeolje. Renser og avgifter.

MUSKATELLSALVIEOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn:Salvia Sclarea
Kvinneolje. Regulerer hormonsystemet og lindrer menstruasjonsproblemer som PMS, verk og depresjoner. Den virker oppløftende og avslappende på sinnet. Fin mot stress og spente muskler. Senker høyt blodtrykk.
MÅ IKKE BRUKES VED GRAVIDITET OG I FORBINDELSE MED ALKOHOL.

MYRRAOLJE VILL (harts)
INCI-navn: Commiphora Myrrha
Avslappende. Bra meditasjonsolje. Hjelper mot småsår, hudsprekker, sopp (fotsopp), psoriasis, væskende eksem, moden hud, rynker, hemoroider. Meget effektiv ved inflammasjoner. Fin til sprukne og flisete negler.

MYRTOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Myrtus Communis.
Oppfriskende og oppløftende. Bra for moden og tørr hud. Fet og uren hud. Hemoroider. Løser opp gammel hard talg.

NATTLYSOLJE KALDPRESSET ØKOLOGISK (vegetabilsk)
INCI-navn:Oenothera biennis
Nattlysoljen styrker hudens celler. Fin til psoriasis, eksem, tørr hud. Forebygger hudens aldringsprosess. Inneholder (GLA) gammalinolensyre.

..

 

MAY CHANG ORGANIC (essential oil)
See LITSEA CUBEBA

LACTIC ACID
(E 270) INCI Name: Lactic Acid
Lactic acid is one of the most common sugars in nature. It also forms in the body. Lactic acid is used in skin care products for its mild solution of the skin layer on the skin (eg, AHA effect) and as a bactericidal agent at, for example, sweaty feet. It is also used as a PH regulator and moisture binder. Preservative. Used in food.

MERIAN OIL ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Origanum Majorana
Relaxing. Good at stiff muscles and cramps. Heat and pain relief. Can help with all types of stress, nervous tension and turmoil, high blood pressure, headache and migraines.

MONOI DE TAHITI OIL ORGANIC
INCI name: cocos nucifera / gardenia tahitensis
Monoi de Tahiti Oil is produced from Tiare flowers (originally from French Polynesia). The oil is made by a process called enfleurage. Fresh petal leaves are extracted in pure coconut oil. Our Monoi is approved with a proof of origin issued by the Monoi de Tahiti Appellation D'origine. It is produced only in Tahiti. It adds moisture to the skin, has calming properties and protects the skin from sun and wind. It also adds softness and smoothness to your hair.
Monoi de Tahiti is a luxury oil out of the ordinary for your skin and hair. An oil with moisturizing, protective and softening properties. Our Monoi does not contain artificial scent. There are different types of Monoi de Tahiti available on the market, which have added synthetic perfume oils of vanilla, plumeria etc., or added extra coconut oil. These are available through other manufacturers.

MORINGA OIL COLDPRESSED ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Moringa Oleifera Seeds
The Moringa tree is called Mirakel Tree. A lovely exotic oil that makes the skin soft and smooth. Protects against wind and weather and retains moisture. Antiseptic properties and used as an oil screen. Nice perfume oil. Cleaner and fees.

CLARY SAGE OIL ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Salvia Sclarea
Female Oil. Regulates the hormone system and relieves menstrual problems such as PMS, pain and depression. It seems uplifting and relaxing on the mind. Nice against stress and tense muscles. Lowers high blood pressure.
DO NOT BE USED BY THE GRADIDITY AND IN CONNECTION WITH ALOHOHOL.

MYRRH OIL ORGANIC(essential oil)
INCI Name: Commiphora Myrrha
Relaxing. Good meditation oil. Helps against small thorns, skin cracks, mushrooms (athlete's foot), psoriasis, fluid eczema, ripe skin, wrinkles, hemorrhoids. Very effective in inflammation. Nice for cracked and tiled nails.

MYRTLE OIL ORGANIC (essentiall)
INCI Name: Myrtus Communis.
Refreshing and uplifting. Good for mature and dry skin. Fat and unclean skin. Haemorrhoids. Solves old hard sebum.

EVENING PRIMROSE OIL COLDPRESSED ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Oenothera Biennis Seed
The nightlight oil strengthens the skin's cells. Fine for psoriasis, eczema, dry skin. Prevents skin aging process. Contains (GLA) gammaolenic acid.

....

....

NEEMOLJE KALDPRESSET ØKOLOGISK (vegetabilsk)
INCI-navn: Melia azadiracta seed oil
Oljen fra neemtreet er en viktig ingrediens i Ayurvedisk medisin. Har en sterk bakteriell effekt. Kan brukes ved hemorroider, sår, sopp psoriasis, akne og ved hårproblemer som f.eks flass.

NFF-KOMPLEKS
INCI-navn: Sodium-Lactate, Sodium PCA, Urea, Hydrolyzed vegetabil protein. 
Naturlig Fuktighets Faktor (NFF) er en blanding av stoff som fins i huden samt fuktbindene stoffer utvunnet av hydrolysert vegetabilsk protein fra soyabønner og aspargesekstrakt. Dette blir brukt som alternativ til den animalske kollagen, som fremstilles av både menneske- og dyrefostre og slakteriavfall. Kollagen utvinnes av bindevevet på ungdyr, smågriser og kalver. I Frankrike og andre land brukes også aborterte menneskefostre for kollagenfremstilling. Kosmetikk med kollagen og elastin markedsføres som rynkehemmende, livgivende og foryngende for huden. De fins i kremer, lotions og hårsjampo. Alle eksperter avviser at kollagen i hudmidler overhode kan trenge inn i huden. Da de har for store molekyler tas de formodentlig ikke opp i hornlaget engang. Det legger seg utenpå huden og forsvinner når en vasker seg. NFF kompleks består av stoffer som fins naturlig i huden i forveien: Natriumlaktat, natrium PCA, karbamid og natriumfosfat, dessuten inneholder det asparges ekstrakt og vegetabilsk soyaprotein. Komplekset er testet klinisk med blindforsøk, og har vist at komplekset gir 60-70% bedre fuktbevaring i huden enn kremer uten NFF.

NYPEROSEOLJE KALDPRESSET ØKOLOGISK (vegetabilsk)
INCI-navn: Rosa Affinis Rubiginosa
Den eneste vegetabilske oljen som inneholder naturlig retinsyre (A-vitaminsyre). Høyt C-vitamininnhold, rik på den essensielle fettsyren alfalinolensyre (omega 3-fettsyre). Oljen stimulerer produksjonen av elastin og kollagen i huden. Dette er en tørr olje og trekker lett inn i huden. Regenererende, rynkehemmende, sletter ut linjer, gjør huden elastisk. Passer alle hudtyper. Prøv den om du har eksem, rosacea eller kviser.

OLIBANUMOLJE/FRANKINSENSE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Frankincensene boswelia
Viltvoksende. Oljen virker stimulerende og sammendragende og er bra ved forebyggende behandling av rynker, arr samt sprukken, fet, ru og voksen hud.

OLIVENOLJE KALDPRESSET ØKOLOGISK (vegetabilsk)
INCI-navn: Olea Europea
Olivenoljen har god holdbarhet. Den er fet, nærende, mykgjørende og beskyttende. Kan brukes forebyggende mot bensår og dårlig sirkulasjon (også i hårbunnen). Duften kan dominere i produktene. Oljen inneholder 13 mg. d-alfa-TE (E-vitamin) pr. 100 gr. pluss en aning steroler som skvalen og fytosterol. De fleste tåler olivenolje meget bra.

OREGANO FRA KRETA/DITTANY OF CRETE - ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: origanum dictamnus
Dittany of Crete (oregano fra Kreta) lindrer smerter, stress og plager som hodepine og menstruasjonssmerter, muskulære smerter, leger sår, lindrer hudproblemer som akne, eksem, cellulitter,appelsinhud og hjelper til med fordøyelsen. Dittany of Crete er testet og klassifisert som smertestillende, antiseptisk, bedøvende, anti-inflammatorisk, anti revmatisk, bakteriedrepende, slimløsende og soppdrepende av CIHEAM International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (1996, Vallezano-Bari, Italia). I gresk mytologi ble denne urten brukt av Afrodite til å hele skadene til den trojanske helten Aeneas.

PALMAROSAOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Cymbopogon Martinii
Antiseptisk. Sammendragende. Stimulerer cellefornyelsen. Fuktighetsbevarende. Styrker nervene. Passer alle hudtyper.

..

 

NEEM OIL COLDPRESSED ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Melia Azadiracta Seed Oil
The oil from the diet is an important ingredient in Ayurvedic medicine. Has a strong bacterial effect. Can be used in hemorrhoids, wounds, fungal psoriasis, acne and hair problems such as dandruff.

NFF COMPLEX
INCI Name: Sodium Lactate, Sodium PCA, Urea, Hydrolyzed Vegetable Protein.
Natural Moisture Factor (NFF) is a mixture of substances found in the skin as well as moisturizing substances extracted from hydrolysed vegetable protein from soybeans and asparagus extracts. This is used as an alternative to animal collagen, which is produced by both human and animal breeds and slaughterhouse waste. Collagen is recovered from the connective tissue of young animals, pigs and calves. In France and other countries, aborted human fetuses are also used for collagen production. Cosmetics with collagen and elastin are marketed as anti-wrinkle-proof, life-giving and rejuvenating to the skin. They are found in creams, lotions and hair shampoo. All experts reject that collagen in skin removers at the top may penetrate the skin. Because they have too large molecules they are probably not taken up in the horn layer once. It lays on the skin and disappears when one ishes. NFF complex consists of substances that are naturally present in the skin: Sodium lactate, sodium PCA, urea and sodium phosphate, additionally containing asparagus extract and vegetable soy protein. The complex has been tested clinically with blind attempts, and has shown that the complex provides 60-70% better moisture retention in the skin than creams without NFF.

ROSEHIP OIL COLDPRESSED ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Rosa Affinis Rubiginosa
The only vegetable oil that contains natural retinoic acid (A vitamin). High vitamin C content rich in essential fatty acid alfalinolic acid (omega 3 fatty acid). The oil stimulates the production of elastin and collagen in the skin. This is a dry oil and draws lightly into the skin. Regenerating, wrinkle-proofing, erasing lines, making the skin elastic. Fits all skin types. Try it if you have eczema, rosacea or acne.

FRANKINcENSE OIL ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Frankincensene boswelia
Sprawling. The oil is stimulating and compelling, and is good in preventative treatment of wrinkles, scars and sprained, oily, rough and adult skin.

OLIVE OIL COLDPRESSED ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Olea Europea
Olive oil has good shelf life. It is greasy, nutritious, softening and protective. Can be used for prevention of leg ulcers and poor circulation (also in the scalp). The fragrance can dominate the products. The oil contains 13 mg. D-alpha-TE (vitamin E) per 100 gr. Plus a little sterols like squalene and phytosterol. Most people tolerate olive oil very well.

OREGANO OIL FROM CRETE / DITTANY OF CRETE - ORGANIC (essential oil)
INCI name: origanum dictamnus
Dittany of Crete (oregano from Crete) relieves pain, stress and ailments like headaches and menstrual pain, muscular pain, play wounds, relieves skin problems such as acne, eczema, cellulite, orange skin and helps digestion. Dittany of Crete is tested and classified as analgesic, antiseptic, anesthetic, anti-inflammatory, anti-rheumatic, bactericidal, antifungal and fungicidal of the CIHEAM International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (1996, Vallezano-Bari, Italy). In Greek mythology, this herb was used by Aphrodite to all the harm to the Trojan hero Aeneas.

PALMAROSA OIL ORGANIC (essential oill)
INCI Name: Cymbopogon Martinii
Antiseptic. Summary End. Stimulates cell renewal. Humectants. Strengthens the nerves. Fits all skin types.

....

....

PANTENOL PRO B5-VITAMIN
INCI-navn: Panthenol
Pantotensyre (B5-vitamin) er en klar, fargeløs, luktfri og sirupslignende væske. Pantenol binder vann i overhuden og trenger ned i huden og neglenes øverste lag. Den trenger også ned i hårrøtter og legger seg som en beskyttende hinne som gjør håret mykt og smidig.

Forskjellige forsøk med PANTENOL har vist at:

  • Påskynder celletilveksten- hvilket gir en raskere legning ved brannskader, sår etc. og gir en friskere hud.

  • Den lindrer kløe og infeksjoner i hårbunnen

  • Den er bakteriehemmende

  • Den øker pigmentdannelsen og minsker sollysets skadevirkninger.

PATSJULI OLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Pogostemon cablin.
Brukes ved skadet, tørr, sprukken hud. Den leger og beskytter, regenerer er sårlegende, sopp- og inflammasjonshemmende.

PEPPERMYNTEOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Mentha Piperita
Oljen er stimulerende, styrkende og oppløftende. Bra å bruke ved spenningshodepine.
VARSOM TIL BARN UNDER 6 ÅR OG VED GRAVIDITET.

PERIKUM ØKOLOGISK fra egen urtehage
INCI-navn: Hypericum perforatum.
Brukes blant mye annet ved ringorm, betennelser, solbrenthet, sår, eksem, åreknuter, hemmoroider, leddsmerter, giktsmerter, ømme muskler og rynker.

PERLEMORTENSID
INCI-navn: Glycol Distearate, Lauramide , Cocomidopropyl Betain
Fremstilles av vegetabilsk fett med hjelp av kjemikalier.
Se under TENSIDER.

PETITGRAINOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Citrus aurantium
En varm sitrusduft. Meget avslappende. Bra ved stress og søvnproblemer. Roer ved irritasjon og angst. Passer både fet og tørr hud da den balanserer talgproduksjonen.

POMMERANSEOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Citrus Aurantium
Øker sirkulasjonen. Avslappende og harmoniserende. Bra for alle hudtyper.

RAPSOLJE KALDPRESSET ØKOLOGISK (vegetabilsk)
INCI-navn: Brassica napus
Rapsoljen er en halvfet olje som inneholder vitamin A, vitamin E, omega 3 og omega 6. Den absorberes lett gjennom huden, er mykgjørende og er fin for aldrende hud, følsom, tørr og irritert hud og ved kløe og hudinflammasjoner. En studie fra 1996 gjort i Sverige viser til at den kan lindre kløe og hudirritasjon, like bra som kortison. 

RASUL-MAROCKANSK LEIRSÅPE
INCI-navn: Moroccan Lava Clay
Rasul (også kalt Rhassoul eller Ghassoul) består av stevensitleire fra Atlasfjellenes underjordiske ganger og har vært i bruk fra antikkkens dager. Rasul har en naturlig Ph-verdi på 6 og består av samme grunnemner som hår og hud. Rasul absorberer fett og urenheter fra hud, hår og hårbunn uten å skade hårets struktur og hudens naturlige fettlager. Gir myk hud og blankt hår. Rasul normaliserer talgkjertlenes fettproduksjon, absorberer overflødig fett. Kan brukes til kroppsvask, hårvask, barbering, uren hud etc. VIKTIG: Må ikke forveksles med Moroccan Red Clay.

RAVENSARA ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Ravensara aromatica
Ravensaraoljen er luftrensende og oppfriskende. Den styrker immunforsvaret og er fin å bruke som liniment ved forkjølelse, influensa etc. Kan brukes ved virusinfeksjoner som helvetesild og herpes. Tilsettes i massasjeoljer ved muskel- og nervesmerter. Skal ikke brukes til barn og gravide.

RICINUSOLJE KALDPRESSET ØKOLOGISK (vegetabilsk)
INCI-navn: Ricinus communis
En fet, tykkflytende olje som ikke harskner så lett. Den absorberes langsomt av huden og er fin å bruke i fargekosmetikk, som leppestift og til renselotion. Prøv den på brune pigmentflekker Tyrkisk rødolje lages av ricinusolje.

RISKLIOLJE ØKOLOGISK (vegetabilsk)
INCI-navn: Oryza Sativa
Har et stort innehold av antioksidanter. Beskytter huden og er mild og mykgjørende.

RINGBLOMST ØKOLOGISK
Se Calendula.

..

 

PANTHENOL PRO B5-VITAMIN
INCI Name: Panthenol
Pantotenic acid (Vitamin B5) is a clear, colorless, odorless and syrupy liquid. Pantenol binds water in the epidermis and penetrates the skin and nails top layer. It also penetrates hair roots and lays itself like a protective skin that makes the hair soft and smooth.

Various attempts with PANTHENOL have shown that:

Accelerates cell silence - which provides a quicker fixation in case of burns, wounds etc. and provides a healthier skin.
It relieves itching and infections on the scalp
It is bactericidal
It increases pigmentation and reduces the damage to sunlight.

PATCHOULI OIL ORGANIC (essential)
INCI Name: Pogostemon Cablin
Used in damaged, dry, cracked skin. It plays and protects, regenerates is woundful, fungal and anti-inflammatory.

PEPPERMINT OIL ORGANIC (etssential)
INCI Name: Mentha Piperita
The oil is stimulating, strengthening and uplifting. Good to use with tension headaches.
SOME OF CHILDREN UNDER 6 YEARS AND BY GRADIDITY.

ST. JOHN´S WORT TINCTURE ORGANIC
INCI Name: Hypericum Perforatum. Flower / Norway (own herb garden)
Commonly used in ringworms, inflammation, sunburn, sores, eczema, varicose veins, hemorrhoids, joint pain, cramps, sore muscles and wrinkles.

PERLEMORTENSID
INCI Name: Glycol Distearate, Lauramide, Cocomidopropyl Betain
Produced by vegetable fat with the help of chemicals.
See TENSIDER.

PETITGRAIN OIL ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Citrus Aurantium
A warm citrus powder. Very relaxing. Good at stress and sleep problems. Stir with irritation and anxiety. Fits both oily and dry skin as it balances sebum production.

BITTER ORANGE OIL ORGANIC (essential oill)
INCI Name: Citrus Aurantium
Increases circulation. Relaxing and harmonizing. Good for all skin types.

RAPESEED OIL COLDPRESSED ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Brassica Napus
The rapeseed oil is a half-oil containing vitamin A, vitamin E, omega 3 and omega 6. It is absorbed easily through the skin, is softening and is nice for aging skin, sensitive, dry and irritated skin and itching and skin inflammation. A 1996 study done in Sweden indicates that it can alleviate itching and skin irritation, as well as cortisone.

RHASSOUL MOROCAN LAVA CLAY
INCI Name: Moroccan Lava Clay
Rasul (also called Rhassoul or Ghassoul) consists of stevensitleire from the Atlas mountains underground times and has been in use from the days of antiquity. Rasul has a natural Ph value of 6 and consists of the same grunneys as hair and skin. Rasul absorbs fat and impurities from skin, hair and scalp without damaging the hair structure and skin's natural fat layers. Gives soft skin and glossy hair. Rasul normalizes the fat production of sebaceous glands, absorbing excess fat. Can be used for body wash, hair washing, shaving, unclean skin, etc. IMPORTANT: Do not confuse with Moroccan Red Clay.

RAVENSARA OIL ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Ravensara aromatica
Ravensara oil is air purifying and refreshing. It strengthens the immune system and is nice to use as a liniment of colds, flu etc. Can be used in viral infections such as shingles and herpes. Is added in massage oils for muscle and nerve pain. Do not use in children and pregnant women.

RICE BRAN OIL ORGANIC (vegetable oil)
INCI Name: Oryza Sativa
Has a high content of antioxidants. Protects the skin and is mild and softening.

MARIGOLD ORGANIC
See Calendula.

....

....

ROSE OTTO ØKOLOGISK (eterisk)
Rosa Damascena
Bra for følsom og moden hud. Hormonbalanserende, antiseptisk, roende, regenererende, antidepressiv.

ROSENBLOMSTVANN ØKOLOGISK
Rosa Damascena
Blomstervann (hydrolat) er et biprodukt ved destillering av urter og blomster til eteriske oljer. Ved destilleringen blir det brukt rent kildevann. Har en svak sammendragende og kjølende virkning Kontrollert av EcoCert i Frankrike.

ROSENROT ØKOLOGISK
INCI-navn Rhodiola rosea / Norge
Rosenrot er adaptogen, det vil si at den har evne til å tilpasse seg kroppens behov.
Den bidrar til å bedre cellenes yteevne, og har en normaliserende og balanserende virkning. Rosenrot er kjent som hudbeskyttende middel. I gamle dager ble den brukt til å vaske håret med. Den ble også brukt som grøtomslag på forstuinger.

ROSMARIN ANTIOKSIDANT ØKOLOGISK
INCI-navn: Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Helianthus Annuus Seed Oil
Brukes som antioksidant i vegetabilske oljer for innvendig og utvendig bruk. Beskytter og styrker kapilarveggene. Motvirker inflammasjon og virusangrep på huden.

ROSMARINOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
Rosmarin officinalis
Oljen er en klassisk olje for økning av sirkulasjonen i huden. Den øker tilførselen av varme, næring og syre i alle tre hudlagene og er derfor bra å bruke på kalde kroppsdeler, der den forbedrer blodsirkulasjonen og gir varme. Fin å bruke før og etter trening eller annen fysisk anstrengelse, gjerne sammen med lavendelolje. Den varmer opp trette muskler og minsker risken for muskelskader. Den kan lindre mindre væskeansamlinger, hevelser, slag- og støtskader, vrikninger. Virker lindrende i bad ved reumatisme. Oljen er verd å prøve ved håravfall som beror på dårlig sirkulasjon. Kan også forebygge og lindre flass. Rosmarinoljen er for sterk til å brukes i ansiktet.
OLJEN BØR BRUKES MED FORSIKTIGHET VED GRAVIDITET, AMMING OG HØYT BLODTRYKK OG ALDRI BRUKES AV MENNESKER SOM HAR ANLEGG FOR EPILEPSI.

RYLLIK ØKOLOGISK
INCI-navn Achillea millefolium Blomst/ Asker- Norge
98% ren friskplanteekstrakt. Antiseptisk, inflammasjonshemmende og sammendragende. Brukes ved småsår, hudskader, hudsprekker,byller, hemorhoider og åreknuter. Strammer opp huden og er fin ved åpne porer, uren hud, akne og rynker. I sjampoer brukes den mot flass, kløe og småsår i hodebunnen og ved eksem, småsår og kløe på huden.

RØD SOLHATT ØKOLOGISK
INCI-navn: Echinecea purpurea Blomst/ Asker-Norge (egen urtehage)
Styrker hudens imunforsvar mot bakterier og virus. Brukes ved sår, byller og kviser.

SALVIEOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Salvia sclarea
Oljen virker lindrende ved lettere hudinflammasjoner og menssmerter, hjelper tørr og voksen hud til å bevare fuktigheten. Oljen er bra ved fet hud og flass i hårbunnen da den regulerer talgkjertelproduksjonen. Den er også bra ved muskelverk og kramper.
BRUKES IKKE VED GRAVIDITET OG AMMING.

SANDELTREOLJE HVIT ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Santalum album
Oljen er en klassisk olje og har vært brukt som medisinalplante i India i over 4000 år. Den er antiseptisk, roende og regenererende. Den har effekt på blodsirkulasjonen som igjen påvirker hudens kollagen. Den er bra for tørr og følsom hud. Fin ved hudirritasjoner, åreknuter, hemoroider, tørre sprekker, kløe Fin også å bruke ved eksem. En beroligende olje som også er fin å bruke ved søvnvansker. 
Vestindisk sandeltre Amyris forveksles ofte med Santalum album men denne har en dårligere kvalitet og de har ingen botanisk relasjon.

SEDERTRE ATLAS ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn Cedrus Atlantica
Avslappende, fokuserende meditasjonsolje. Antiseptisk. Bra ved celulitter. Kan lindre hudirritasjoner.

..

 

ROSE DE MAI OIL ORGANIC (absolute)
Rosa Damascena
Relaxing. Fits all skin types. Uplifting on the mind and mood. Warm rose dust.

ROSE OTTO OIL ORGANIC (essential)
Rosa Damascena
Good for sensitive and ripe skin. Hormone-balancing, antiseptic, invasive, regenerative, antidepressant.

ROSEWATER ORGANIC (hydrolate)
Rosa Damascena
Flower water (hydrolat) is a byproduct of distillation of herbs and flowers to essential oils. The distillation uses clean spring water. Has a weak compelling and cooling effect Controlled by EcoCert in France.

ROSEROOT ORGANIC TINCTURE
INCI Name Rhodiola Rosea / Norway
Rosenrot is adaptogen, that is, it has the ability to adapt to the body's needs.
It helps to improve the cell's performance and has a normalizing and balancing effect. Rosenrot is known as skin protectant. In the old days it was used to wash the hair. It was also used as a sponge wrapper on sprays.

ROSMARY ANTIOXIDANT EXTRACT ORGANIC
INCI Name: Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Helianthus Annuus Seed Oil
Used as an antioxidant in vegetable oils for internal and external use. Protects and strengthens the capillary walls. Prevents inflammation and virus attacks on the skin.

ROSMARY OIL ORGANIC (essential)
Rosmarin officinalis
The oil is a classic oil for increasing the circulation of the skin. It increases the supply of heat, nutrition and oxygen in all three layers of skin and is therefore good to use on cold body parts, as it improves blood circulation and provides heat. Nice to use before and after exercise or other physical exertion, preferably with lavender oil. It warms up tired muscles and reduces the risk of muscle damage. It can relieve less fluid accumulation, swelling, stroke and bumps, wounds. Seems to be soothing in rheumatism. The oil is worth trying for hair loss due to poor circulation. Can also prevent and relieve dandruff. Rosmarine oil is too strong to be used in the face.
THE OIL SHOULD BE USED WITH THE CAUTION OF GRAVIDITY, AMMING AND HIGH BLOOD PRESSURE, AND NEVER USED BY PEOPLE AFTER EPILEPSI.

YARROW ORGANIC TINCTURE
INCI Name Achillea Millefolium Flower / Asker- Norway
98% pure fresh plant extract. Antiseptic, anti-inflammatory and compulsive. Used in small wounds, skin injuries, skin cracks, bumps, hemorrhoids and varicose veins. Tightens the skin and is nice at open pores, unclean skin, acne and wrinkles. In shampoos it is used for dandruff, itchy and small thighs of the scalp and by eczema, small throat and itchiness on the skin.

PURPLE CONEFLOWER ORGANIC TINCTURE
INCI name: Echinecea purpurea Flower / Asker-Norway (own herb garden)
Strengthens the skin's immune defense against bacteria and viruses. Used in wounds, bumps and pimples.

CLARY SAGE OIL ORGANIC (essential)
INCI Name: Salvia Sclarea
The oil seems soothing by light skin inflammation and human pain, helps dry and adult skin to maintain moisture. The oil is good in oily skin and flares on the scalp as it regulates sebaceous gland production. It is also good at muscle aches and cramps.
NOT USED BY GRADIDITY AND AMMING.

SANDALWOOD OIL WHITE ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Santalum AlbumIndia
The oil is a classic oil and has been used as a medicinal plant in India for over 4000 years. It is antiseptic, agitating and regenerating. It has an effect on blood circulation which in turn affects the skin's collagen. It is good for dry and sensitive skin. Fine in skin irritations, varicose veins, hemorrhoids, dry cracks, itching Fine also to be used by eczema. A soothing oil that is also useful for sleep difficulties.
Caribbean sandalwood Amyris is often confused with Santalum's album but this is of poorer quality and they have no botanical relationship.

CEDARWOOD ATLAS ORGANIC (essential oil)
INCI Name Cedrus Atlantica
Relaxing, focusing meditation oil. Antiseptic. Good by celulites. May relieve skin irritations.

....

....

SESAMOLJE KALDPRESSET ØKOLOGISK (vegetabilsk)
INCI-navn: Sesanum indicum.
Sesamolje absorberer ultrafiolett lys. Den er derfor meget bra å bruke til solbeskyttelse. Huden får en fin, brun farge. Sesamolje inneholder 25 mg. D-alfa-TE (E-vitamin) pr. 100 gr. Nesten alle mennesker tåler oljen godt, selv rundt øynene. Bra til babyolje, hudolje, massasjeolje, hårolje. Fin også til solkrem.

SHEASMØR URAFFINERT ØKOLOGISK / FAIR TRADE SHEA BUTTER
INCI-navn: Butyrospermum Parkii / Ghana
For mer informasjon se BLOGG

SIBIREDELGRAN VILL (eterisk)
INCI-navn: abies sibirica
En fantasisk olje med mange gode egenskaper. Oljen virker balanserende, oppløftende og revitaliserende på psyken. Fin å bruke ved muskel og leddsmerter. Oljen er arr/sårhelende på huden. En første hjelp ved forkjølelse og influensa. Lindrer både kolikk og luftplager. Blandes gjerne med: einer, lavendel, peppermynte, geranium, sitrongress Alle virkestoffer i de kraftfulle oljene er analysert, og virkningen er grundig dokumentert

SITRONGRESSOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Cymbopogon Citratus
Styrkende for muskler og ledd. Stimulerer sirkulasjonen Bra ved hodepine, stress, nervøs utmatting og trøtthet. Fuktbindene. Strammer opp huden.

SITRONMELISSE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Melissa officinalis
98% ren friskplanteekstrakt.
Beroligende, krampeløsende og viruisdrepende. Bra ved eksem og forkjølelsessår. Fin til ansiktsvann ved fet hud. Melissen renser og stenger porene og har en sammendragende og roende effekt.

SITRONOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Citrus limonum.
Oljen brukes til duftsetting av hudpleieprodukter. Den er bra for celluliter, hudinfeksjoner og er antiseptisk. Bra ved dårlig sirkulasjon. Bra mot vorter. Den er også bra mot åreknuter og hemoroider da den trekker sammen venene og ytre blodkar. Ved fett hår og flass minsker den flassdannelsen og løser opp fettet i hårbunnen uten å stimulere til økt fettavsondring. Til ansiktet er den bra ved fet hud da den "løser opp" fettet i overhuden. Ved utslett rundt munnen kan en bruke den sammen med lavendel og tea tree olje. Bra ved innsektsbitt og sprukne negler. Den bør ikke brukes (med mer enn 1 %) i solen da den er fotosensibiliserende (øker følsomheten for solen og gjør oss lettere brent). Til oppvask: fettløsende og desinfiserende.

SJASMIN (absolu)
INCI-navn: Jasminum Grandiflorum
Varmer frosne følelser og øker selvfølelsen. Oppløftende på sinnet. Passer følsom hud. Lindrer smerter (menstruasjoner). Fin for tørr hud.

SODIUM HYDROXIDE
INCI-navn: Sodium Hydroxide
Ekte såpe er laget med sodium hydroxide (kaustisk soda) Dette er nødvendig i forsåpningsprosessen. Dette stoffet forsvinner i prosessen og fins derfor ikke i det ferdige produktet. Fett (syre) pluss kaustisk soda (base) blir til såpe (baseforsåpete fettsyrer, glyserin og vann).

SORT PEPPER ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn Piper Nigrum
Bra olje ved muskelmassasje. Smertelindrende, styrkende, energigivende, varmende og øker blodsirkulasjonen.
IKKE BRUK VED NYRESKADER.

..

 

SESAME OIL COLDPRESSED ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Sesamum Indicum.
Sesame oil absorbs ultraviolet light. It is therefore very good to use for sun protection. The skin has a nice brown color. Sesame oil contains 25 mg. D-alpha-TE (Vitamin E) per. 100 gr. Almost all people tolerate the oil well, even around the eyes. Good for baby oil, skin oil, massage oil, garment. Also good for sunscreen.

SHEA BUTTER UNREFINED ORGANIC / FAIR TRADE
INCI Name: vitellaria nilotica - Sudan/Uganda
For more information see BLOG

SIBERIAN FIR OIL ORGANIC(essential)
INCI name: abies sibirica
An imaginative oil with many good qualities. The oil seems to be balancing, uplifting and revitalizing on the psyche. Nice to use for muscle and joint pain. The oil is scar / wound healing on the skin. A first aid in cold and flu. Relieves both colic and air pains. Mix well with: einer, lavender, peppermint, geranium, lemon grass All active substances in the powerful oils are analyzed and the effect is thoroughly documented

LEMON GRASS OIL ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Cymbopogon Citratus
Strong for muscles and joints. Stimulates circulation Good in headaches, stress, nervous exhaustion and fatigue. Moisture. Tightens the skin.

LEMON BALM OIL ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Melissa Officinalis
98% pure fresh plant extract. Soothing, anticorrosive and anti-viral. Good by eczema and cold sores. Fine for face water on oily skin. The melissa cleans and closes the pores and has a compelling and touching effect.

LEMON OIL ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Citrus Limonum
The oil is used for scented skin care products. It is good for cellulite, skin infections and is antiseptic. Good by poor circulation. Good against warts. It is also good against varicose veins and hemorrhoids as it pulls the veins and outer blood vessels together. With fat hair and dandruff, it reduces flare formation and dissolves the fat on the scalp without stimulating increased fat retention. To the face it is good for oily skin as it "dissolves" the fat in the epidermis. By rashing around the mouth, one can use it with lavender and tea tree oil. Good by insect bites and cracked nails. It should not be used (with more than 1%) in the sun as it is photosensitizing (increases the sensitivity of the sun and makes it easier to burn). For dishwashing: grease-solving and disinfecting.

JASMINE (absolute)
INCI Name: Jasminum Grandiflorum
Heats frozen feelings and increases self-esteem. Uplifting on the mind. Suitable for sensitive skin. Relieves pain (menstruation). Fine for dry skin.

SODIUM HYDROXIDE
INCI Name: Sodium Hydroxide
Real soap is made with sodium hydroxide (caustic soda) This is necessary in the saponification process. This substance disappears in the process and therefore is not found in the finished product. Fat (acid) plus caustic soda (base) becomes soap (base saponified fatty acids, glycerin and water).

BLACK PEPPER ORGANIC (essential oil)
INCI Name Piper Nigrum
Good oil for muscle massage. Painless, strengthening, energetic, warming and increasing blood circulation.
DO NOT USE if you have any kind of liver DAMAGE.

....

....

SQUALANE
INCI-navn: Squalane
Vår squalane utvinnes av olivenolje ( kan også utvinnes fra hailever). Squalane gir huden en silkeaktig overflate og virker fuktighetsgivende og mykgjørende. Ligner hudens talg og er en viktig del av vårt eget sebum. Squalane føles ikke klissete på huden din. På grunn av sin letthet kan Squalane også brukes til fet hud. Squalane brukes istedenfor ikke-naturlige silikonoljer som ofte blir brukt i komersielle hud-og hårprodukt

STEARINSYRE FRA VEGETABILSKE FETTSYRER
INCI-navn: Stearic Acid
Stearinsyre er en fet mettet fettsyre som forekommer i de fleste vegetabilske oljer. Den brukes som konsistensmiddel spesielt i fot- og håndkremer. Gir beskyttelse.

STEMORTINKTUR (NATT OG DAG) ØKOLOGISK
INCI-navn: Viola Tricolor/Blomst- Asker/Norge
Helende, rensende og roende. Bra ved eksem og kløe, kviser og utslett.

STEVIA
INCI-navn: Stevia Rebaudiana/Norge
Ren stevia ekstrakt fra blad med 60% steviosid av norskdyrket stevia uten bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel. Har en oppstrammende og mykgjørende effekt på huden. Stevia er også fin mot blemmer og acne, leppe og munnsår Har god effekt på seborreha, dermatitis og eksem. Bør også prøves på sprukken hud. I sjampo er den fin mot flass og hodebunnsproblemer.

SVART KARVEFRØOLJE KALDPRESSET/ØKOLOGISK (vegetabilsk)
INCI-navn: Nigella Sativa/

Svart Karvefrøolje er brukt siden antikkes dager og høyt ansett innen folkemedisinen. Oljen inneholder et vell av næringsstoffer.  Den beste oljen kommer fra Marokko.
Svart Karvefrøolje forbedrer tilstanden til hår, hud og negler og kan brukes direkte på hud og hår eller blandes i lotions, kremer, balsam, såper eller serumer. Oljen er kjent for å være spesielt effektiv på å bekjempe autoimmune hudlidelser, noe som gjør den til et naturlig valg for behandling av psoriasis. Oljen er også bra å bruke ved akne og ulike former for eksem. Oljen kan lindre smerter forårsaket av leddgikt eller ømme muskler og er et utmerket valg til å blande i massasjeoljer.

Svart Karvefrøolje inneholder et rikt utvalg av vitaminer som A, B1, B2, B6, C, niacin og folacin. Svart Karvefrøolje har en stor næringsverdi i tillegg til å pleie hud og hår. Den inneholder også et imponerende utvalg av mineraler som kalsium , kalium , jern, magnesium, selen, kobber, fosfor og sink. Oljen inneholder umettede fettsyrer som linolsyre og gammalinolensyre (GLA). Av gammalinolensyre kan kroppen lettere lage de gode prostaglandinene. Disse er nødvendige for å forebygge blodpropp, omdanne kolesterol og opprettholde et effektivt immunforsvar. Mangler man prostaglandiner kan det bli problem med mens (PMS) og overgangsalder (svetting og depresjon). Huden trenger  prostaglandiner. Mangel på disse kan medføre at huden mister sin smidighet, eldes fortere, tåler sollys dårligere, samt blir tørr, rynkete og små sår kan ha vanskelig for å leges. Oljer som inneholder gammalinolensyre er meget godt testet og undersøkt. De har vist å ha god effekt ved en del sykdommer,som f. eks atopisk eksem (kronisk, kløende eksem). Den er fuktighetsbevarende, forebygger tørr hud, øker cellenes syreopptak samt gir hudcellene mer motstandskraft. Svart Karvefrøolje er fin å bruke bl. annet ved aldrende hud, skadet og sprukken hud, eksem, psoriasis, sopp, skadet og tørt hår og til massasjeprodukter

 SYPRESSOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn:Cupressus sempervirens. 
Til fet og voksen hud og hudsprekker. Oppstrammende på huden og sammendragende på venene. Bra ved celluliter, væskeopphopninger, blåmerker og åreknuter. Oppstrammende og stimulerende på muskler. Lindrer smerter ved revmatisme og etter trening. Svettehemmende og kan brukes i deodoranter og ved fotsvette. BØR IKKE BRUKES VED HØYT BLODTRYKK OG AV GRAVIDE/AMMENDE.

TAMANUOLJE KALDPRESSET/ØKOLOGISK (vegetabilsk)
INCI-navn: Calophyllum inophyllum
Tamanuoljen fremstilles av tørkede nøttekjerner.Forskning viser at tamanuoljen har anti-inflammatoriske, anti-nevralgiske, antibiotiske og antioksidante egenskaper.  Den har en unik evne til å fremme dannelsen av nytt vev , den fremskynder dermed sårhelingen og veksten av sunn hud. Denne prosessen er kjent som ”cicatrization”. Tamanuoljen består av palmitinsyre, stearinsyre, omega 9  og omega 6 fettsyrer.     Tamanuoljen kan brukes ved aldrende hud, aldersflekker, tørr og skjellende hud, sprukken hud, blemmer, eksem, herpes, kutt, skrubbsår, brannsår, liggesår, insektsbitt, kviser, akne, arr, psoriasis, elveblest, anal sprekker, solbrenthet, såre brystvorter, bleieutslett.  Kan også masseres inn i huden for å lindre nervesmerter, revmatisme og isjias.  Oljen gir glans og glød til huden.

..

 

SQUALENE
INCI Name: Squalane
Our squalene is extracted from olive oil (can also be extracted from hail). Squalane gives the skin a silky surface and acts moisturizing and softening. Looks like the tallow of the skin and is an important part of our own sebum. Squalane does not feel sticky on your skin. Due to its ease, Squalane can also be used for oily skin. Squalane is used instead of non-natural silicone oils that are often used in commercial skin and hair products

STEARIC ACID FROM VEGETABLE FATTY ACIDS
INCI Name: Stearic Acid
Stearic acid is a fatty saturated fatty acid that occurs in most vegetable oils. It is used as a fabricant especially in foot and hand creams. Provides protection.

STEMORTINKTUR (NIGHT AND DAY) ECOLOGICAL
INCI Name: Viola Tricolor / Flower Asker / Norway
Healing, cleansing and soothing. Good by eczema and itching, pimples and rashes.

STEVIA
INCI Name: Stevia Rebaudiana / Norway
Pure stevia extract from leaf with 60% stevioside of Norwegian-grown stevia without the use of pesticides and fertilizers. Has a tightening and softening effect on the skin. Stevia is also nice against blisters and acne, lip and mouth ulcer. Has a good effect on seborreha, dermatitis and eczema. Should also be tested on cracked skin. In shampoo it is nice against dandruff and scalp problems.

BLACK SEED OIL COLD PRESSED /ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Nigella Sativa / Seeds
Black Seed oil has been used since ancient times and highly regarded in the field of folk medicine. The oil contains a wealth of nutrients. The best oil is from Morocco.
Black Seed oil improves the condition of hair, skin and nails and can be applied directly to skin and hair or mixed in lotions, creams, conditioners, soaps or serums. The oil is known to be particularly effective in combating autoimmune skin disorders, making it a natural choice for the treatment of psoriasis. The oil is also good for acne and various types of eczema. The oil can relieve pain caused by arthritis or sore muscles and is an excellent choice for mixing in massage oils.

Black Seed Oil contains a rich selection of vitamins like A, B1, B2, B6, C, Niacin and Folacin. Black currant oil has a high nutritional value in addition to nourishing skin and hair. It also contains an impressive array of minerals such as calcium, potassium, iron, magnesium, selenium, copper, phosphorus and zinc. The oil contains unsaturated fatty acids such as linoleic acid and gammalinolenic acid (GLA). Of gammaolenic acid, the body can easily make the good prostaglandins. These are necessary to prevent blood clots, convert cholesterol and maintain an effective immune system. If prostaglandins are missing, there may be problems with mens (PMS) and menopause (sweating and depression). The skin needs prostaglandins. Lack of these can cause the skin to lose its agility, fire faster, withstand sunlight, and become dry, wrinkled and small wounds can be difficult to play. Oils containing gammalinolenic acid are very well tested and tested. They have proven to have a good effect on a number of diseases, such as atopic eczema (chronic, itchy eczema). It is moisturizing, prevents dry skin, increases cell oxygen uptake and gives skin cells more resilience. Black Carving oil is nice to use p. Other in aging skin, damaged and cracked skin, eczema, psoriasis, fungus, damaged and dry hair and to massage products

CYPRESS OIL ORGANIC (essential oill)
INCI Name: Cupressus sempervirens. 
To oily and adult skin and skin prints. Tightening on the skin and compelling on the veins. Good at cellulite, fluid builds, bruises and varicose veins. Tightening and stimulating on muscles. Relieve pain in rheumatism and after exercise. Sweat retardant and can be used in deodorants and foot fat. DO NOT USE WITH HIGH BLOOD PRESSURE AND BY GRAPHIC / AMMENDING.

TAMANU OIL COLD PRESSED ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Calophyllum inophyllum
Tamanuoil prepared from dried nøttekjerner.Forskning shows that tamanuoljen have anti-inflammatory, anti-neuralgic, antibiotic and antioxidant properties. It has a unique ability to promote the formation of new tissue, thus accelerating wound healing and the growth of healthy skin. This process is known as "cicatrization". Tamanu oil consists of palmitic acid, stearic acid, omega 9 and omega 6 fatty acids. Tamanuoljen useful in aging skin, age spots, dry and scaly skin, chapped skin, hives, eczema, herpes, cuts, abrasions, burns, decubitus, insect bites, acne, acne scarring, psoriasis, hives, anal fissures, sunburn, sore nipples , Diaper rash. Can also be massaged into the skin to relieve nerve pain, rheumatism and sciatica. The oil gives gloss and glow to the skin.

....

....

TEA TREEOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Melaleuca alternifolia
Tea tree oljen kommer fra Australia. Den utvinnes av bladene på et spesielt treslag (Melaleuca alternifolia) som bare vokser i et spesielt område kalt New South Wales i Richmond Rivers omgivelser Bladenes rensende og legende virkninger var kjent av Australias urinnbyggere - Aboriginerne- langt før den hvite mann koloniserte landet. Den aktive substansen i bladene er en eterisk olje som er oppbygget av 100 forskjellige stoffer, og det er alle disse stoffene som sammen gir tea treeoljen dens unike egenskaper. Den eteriske oljen utvinnes gjennom vanndampdestillasjon. Siden 1925 da man for første gang destillerte frem den rene oljen har man i Australia forsket og gjort tester på oljens effekt på forskjellige bakterier og sopper. Tea treeolje kan brukes direkte på huden dog ikke på slimhinner og i øynene Tea treeoljen er en eterisk olje med kraftig bakterie- og soppdrepende effekt. Den kan brukes ved de fleste former for milde bakterie- og soppinfeksjoner som akne, fot- og neglesopp og underlivsinfeksjoner.

Oljen tåles tross sin styrke, meget bra av friskt vev da den løser opp sykt vev. Da den er så tynn trenger den lett gjennom huden, inn under negler, i kviser, i innfekterte sår der den dreper skadelige mikroorganismer uten å skade omkringliggende vev. Oljen trenger uten vanskelighet ned i innsektsbitt, nøytraliserer giften, reduserer inflammasjon og irritasjon i og omkring såret.Oljen kan brukes ved små brannskader- den tar bort stoffer som fremkaller svie og irritasjon, og hindrer fremkomst av infeksjon. Oljen virker mildt lokalbedøvende og lindrer derfor smerter ved munnsår og små snittsår samt infeksjoner i tannkjøtt. Den er fin å bruke sammen med LAVENDEL, som også kan brukes direkte på huden - i små mengder. Det er viktig at tea treeoljen (som alle andre eteriske oljer) er 100 % ren og uforfalsket av første kvalitet, destillert fra den viltvoksende busken Melaleuca alternifolia, og ikke behandlet med pesticider. 
VED KJØP AV ETERISKE OLJER BØR MAN KONTROLLERE AT DET VIRKELIG ER 100% EKTE ETERISKE OLJER.

TENSIDER
Det mest miljøvennlige er ikke å bruke såpeprodukter i det hele tatt. Såpeprodukter er ikke produkter med bare naturlige ingredienser. Det finnes ikke natursåper.

Den viktigste ingrediensen i flytende såpeprodukter er tensid. Tensider er kjemiske produkter. Selv fast såpe som man lager selv er en blanding av vegetabilske oljer og lut-selv om luten forsvinner i prosessen. Fettet har fått en form som den ikke har naturlig. Molekylene tiltrekker seg både fett og vann og kan derfor løse opp og emulgere fett og skitt slik at det kan skylles bort med vann. Prinsippet for fremstilling av tensider er omtrent det samme. Alle tensider fremstilles enten gjennom kjemiske prosesser med råvarer fra den petrokjemiske industrien eller fra vegetabilsk eller animalsk fett. Tensidene kan derfor variere i miljø- og hudvennlighet.

Tensider som skal brukes til hud og hår må være meget milde for ikke å ødelegge den naturlige beskyttelsen. Et akseptabelt tensid bør være laget av vegetabilsk fett som er fornybar og brytes lett ned i naturen De kjemiske emner jeg bruker er nedbrytbare i naturen og er ikke skadelig ved fremstilling. Tensidene tilfredsstiller disse kriteriene. Jeg kjøper tensidene i Sverige hvor Naturskyddföreningens kriterier for ”Bra Miljöval” følges. Hvis du likevel ikke vil bruke tensider er det også mulig: Kok 1-3 ss.tørket såpeurt, stemorsblomst eller andre planter som inneholder saponin i en halvliter vann i 20 min. La det trekke i minst 20 min. til. Sil og bruk vesken til vasking av håret. Må brukes med en gang. Du kan også bruke RASUL-MAROCKANSK LEIRSÅPE.

..

 

TEA TREE OIL ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Melaleuca Alternifolia
Tea tree oil comes from Australia. It is extracted from the leaves of a special tree (Melaleuca alternifolia) that grows only in a special area called New South Wales in Richmond Rivers. The blades' cleansing and legendary effects were known by Australia's uranium builders - the Aborigines - long before the white man colonized the country. The active ingredient in the leaves is an essential oil that is made up of 100 different substances, and it is all these substances that together give the tea tree oil its unique characteristics. The essential oil is recovered through water vapor distillation. Since 1925, for the first time, distilled the pure oil, Australia has researched and tested the effects of oil on various bacteria and fungi. Tea tree oil can be used directly on the skin, however, not on the mucous membranes and in the eyes. The tea tree oil is an essential oil with a strong bacterial and fungicidal effect. It can be used in most forms of mild bacterial and fungal infections such as acne, foot and nose and abdominal infections.

The oil is resistant despite its strength, very good of fresh tissue when it dissolves diseased tissue. As it is so thin, it penetrates easily through the skin, underneath the nails, in the pimples, into infected wounds where it kills harmful microorganisms without damaging surrounding tissues. The oil penetrates into insect bites without difficulty, neutralizes the poison, reduces inflammation and irritation in and around the wound. The oil can be used in small burns - it removes substances that cause pain and irritation, preventing the appearance of infection. The oil seems mildly local anesthetic and therefore relieves pain in mouth ulcers and small ulcer years, as well as infections in the gums. It is nice to use with LAVENDEL, which can also be used directly on the skin - in small amounts. It is important that the tea tree oil (like all other essential oils) is 100% pure and unmatched of first quality distilled from the sprawling bush Melaleuca alternifolia, and not treated with pesticides.
BY BUILDING ETERIAL OILS, MUST VERIFY THAT IT IS REALLY 100% REAL ETERIAL OILS.

SURFACTANTS
The most environmentally friendly is not to use soap products at all. Soap products are not products with just natural ingredients. There are no natural soaps.

The most important ingredient in liquid soap products is surfactant. Tensides are chemical products. Even solid soap as you make yourself is a mixture of vegetable oils and lye-even if the lint disappears in the process. The fat has a shape that it does not have natural. The molecules attract both fat and water and can therefore dissolve and emulsify grease and dirt so that it can rinse off with water. The principle of surfactant production is about the same. All surfactants are manufactured either through chemical processes using raw materials from the petrochemical industry or from vegetable or animal fats. The surfactants may therefore vary in environmental and skin friendliness.

Tensides to be used for skin and hair must be very gentle in order not to destroy the natural protection. An acceptable surfactant should be made from vegetable fat that is renewable and easily broken down into nature. The chemical substances I use are biodegradable in nature and are not harmful in manufacturing. The surfactants satisfy these criteria. I buy the surfactants in Sweden where the Nature Conservation Association's criteria for "Good Environmental Choice" are followed. If you do not want to use surfactants, it's also possible: Boil 1-3 sooted soap, stew or other plants containing saponin in a pint of water for 20 minutes. Leave it for at least 20 minutes. to. Silk and use the purse to wash the hair. Must be used right away. You can also use RASUL-MOROCCO'S LEADSOP.

....

....

TIMIANOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Thymus Vulgaris.
Gir mot og energi. Den er styrkende og bra ved psykisk, mental eller fysisk tretthet. Bra ved muskelverk. Den er virus- og inflamasjonshemmende. Bra ved forkjølelse og hoste og bihulebetennelse. Den er sopphemmende (Candida Albicans).

TINDVEDFRUKT OLJE KALDPRESSET ØKOLOGISK(vegetabilsk)
INCI-navn: Hippophae Rhamnoides
Oljen er rik på karoten, C-vitamin, E-vitamin og palmitolsyre. Inneholder omega 7 og er derfor bra for slimhinnene. En meget eksklusiv og dyr olje. Bra til tørr, voksen og følsom hud og til å forebygge rynker. Kan redusere fargen på pigmentflekker. Er også sårhelende, bakteriedrepende og øker blodsirkulasjonen i huden. Brukes som kosttilskudd (5-10 dr/dag). Bra for eldre kvinner.

TINDVEDFRØ OLJE KALDPRESSET ØKOLOGISK(vegetabilsk)
INCI-navn: Hippophae Rhamnoides
En tørr olje som er rik på essensielle fettsyrer (omega 3 og 6) og E-vitamin. Brukes som kosttilskudd (5-10 dr/dag)

TIOSOL
INCI-navn:Caprylic/Capric Triglyceride, Titanium Dioxide, Alumina, Polyhydroxystearic Acid
Dette er et naturlig solbeskyttelsesmiddel som er grunnlagt på gammel kunnskap. Det er basert på spesialbehandlet, finkornet titandioksid. Titandioksid er et naturmineral (hvitt fargestoff) og er ikke giftig. Det brukes i næringsmidler. ADI- verdien er ubegrenset. E-nr. 171.
Mineralet er fremstilt spesielt finkornet og kornene er av en slik form at det synlige lyset kan passere, men det ultrafiolette lyset stanses - mer effektivt enn med titandioxid av normal størrelse. Tiosol er et ufarlig, bredspektret solbeskyttelsesmiddel. Det gir ingen allergier og ingen bivirkninger. Det legger seg utenpå huden og gir dermed fysisk beskyttelse mot solens UV-stråler. Tiosol beskytter mot UV-A, UV-B og en del UV-C stråler. Tiosol er delvis vannavstøtende, men faktoren minsker med 2-5 etter kraftig svetting og bad.

TISTELOLJE KALDPRESSET ØKOLOGISK (VEGETABILSK)
INCI-navn Carthamus tinctorius
Oljen absorberes lett på huden p.g.a. det høye innholdet av linolsyre (80 %). Av linolsyre kan en frisk kropp danne gammalinolensyre og videre prostaglandiner som har en styrkende effekt på cellemembranen - og dermed immunforsvaret vårt. Danner vi ikke tilstrekkelig mye. Prostaglandiner kan vi få tørr og rynkete hud altfor tidlig. Noe tyder på at mange hudproblemer kommer av linolsyremangel.

TYRKISK RØDOLJE
INCI-NAVN: Sulfated Castor Oil
En emulgator for eteriske oljer til badeoljer. Tyrkisk Rødolje har en lav pH-verdi og har en mild og rengjørende effekt.

VEGETABILSKE OLJER
Naturlig fett fra planter eller dyr - har hjulpet menneskene og vært våre følgesvenner gjennom historien. Vi har brukt de som viktige næringsstoffer, til medisiner og til hud og velvære.
Alle kontinenter og kulturer har brukt sine egne fettkilder: sesamolje i India, sheasmør og palmeolje i Sentral-Afrika, oliven og mandel olje i middelhavslandene, samt jojobaolje i Nord-Amerika.

Gjennom tusenvis av år har kroppene våre tilpasset seg dette fettet. Det faktum at disse stoffene også finnes i kroppen vår som viktige materialer, bør også gjøre det enda mer åpenbart å bruke naturlige oljer på huden. Hvem ville vel tenke på å bruke syntetiske "døde" oljer som vaselin og paraffin i maten? Dessverre er dette ikke opplagt når det gjelder huden. Det ser ut som om man glemmer at den er en viktig levende del av kroppen vår. 

Vegetabilske oljer utvinnes fra plantedeler, frukt, frø, nøtter eller kjerner. De inneholder livsnødvendige fettsyrer for oppbygningen av kroppens celler. Alle vegetabilske oljer inneholder en blanding av forskjellige fettsyrer. Det er denne fettsyresammensmeltingen som gir oljene deres spesielle karakter.

De fleste oljer inneholder fettløselige vitaminer A, D og E, samt lecitin som absorberes av huden. Oljene gir næring og beskyttelse og stimulerer huden til å fungere bedre, gjør huden myk og smidig og hjelper til med å holde på fuktigheten. 
De vegetabilske oljene utvinnes av fornybare råvarer og nedbrytes lett i naturen. De er ikke miljøbelastende ved fremstillingen hvis de ikke gjennomgår en hard raffinering.
Raffinerte oljer er ikke verdifulle å bruke. 
Det beste er å bruke kaldpressete økologiske vegetabilske oljer.

Vær også oppmerksom på at når du starter med naturlige og rene produkter, så kan det taen stund før du kan se resultater og spesielt hvis du tidligere har brukt syntetiske produkter med mineraloljer.  Huden kan reagere med utrensing som kviser etc.

..

 

THYME OIL ORGANIC (essential oill)
INCI Name: Thymus Vulgaris
Provides courage and energy. It is potent and good in mental, mental or physical fatigue. Good at muscle work. It is virus and anti-inflammatory. Good by cold and cough and sinusitis. It is fungicidal (Candida Albicans).

SEA BUCKTHORN FRUIT OIL COLD PRESSED ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Hippophae Rhamnoides Fruit
The oil is rich in carotene, vitamin C, vitamin E and palmitolic acid. Contains omega 7 and is therefore good for mucous membranes. A very exclusive and expensive oil. Good for dry, adult and sensitive skin and to prevent wrinkles. May reduce the color of pigment spots. Is also wound healing, bactericidal and increases blood circulation in the skin. Used as dietary supplement (5-10 dr / day). Good for older women.

SEA BUCKTHORN SEED OIL COLD PRESSED ORGANIC (Vegetable oil)
INCI Name: Hippophae Rhamnoides Seed
A dry oil rich in essential fatty acids (omega 3 and 6) and vitamin E. Used as dietary supplement (5-10 dr / day)

TIOSOL
INCI Name: Caprylic / Capric Triglyceride, Titanium Dioxide, Alumina, Polyhydroxystearic Acid
This is a natural sunscreen that is founded on old knowledge. It is based on specially treated, fine grain titanium dioxide. Titanium dioxide is a natural mineral (white dye) and is not toxic. It is used in foods. The ADI value is unlimited. E-No. 171.
The mineral is made especially fine grains and the grains are such that the visible light can pass, but the ultraviolet light stops - more efficiently than normal titanium dioxide. Tiosol is a harmless, wide-spectrum sunscreen. It gives no allergies and no side effects. It lays on the skin, thus providing physical protection against the sun's UV rays. Tiosol protects against UV-A, UV-B and some UV-C rays. Tiosol is partially water repellent, but the factor decreases with 2-5 after heavy sweating and bathing.

SAFFLOWER OIL COLDPRESSED ORGANIC (vegetable oil)
INCI Name Carthamus Tinctorius
The oil is easily absorbed on the skin due to The high content of linoleic acid (80%). Of linoleic acid, a healthy body can form gammalinolenic acid and further prostaglandins that have a potent effect on the cell membrane - and thus our immune system. We do not form sufficiently. Prostaglandins can cause dry and wrinkled skin too early. Something suggests that many skin problems are caused by linoleic insufficiency.

TURKEY RED OIL
INCI NAME: Sulfated Castor Oil
An emulsifier for essential oils for bath oils. Turkish Red oil has a low pH value and has a mild and cleaning effect.

VEGETABLE OILS
Natural fats from plants or animals - have helped people and been our companions throughout history. We have used them as important nutrients, for medicines and for skin and well-being.
All continents and cultures have used their own fat sources: sesame oil in India, shea butter and palm oil in Central Africa, olive and almond oil in the Mediterranean countries, and jojoba oil in North America.

Throughout thousands of years, our bodies have adapted to this fat. The fact that these substances are also found in our body as important materials should also make it even more obvious to use natural oils on the skin. Who would think about using synthetic "dead" oils like petroleum jelly and paraffin in the food? Unfortunately, this is not obvious when it comes to the skin. It looks as if you forget that it is an important living part of our body.

Vegetable oils are extracted from plant parts, fruits, seeds, nuts or kernels. They contain essential fatty acids for the body cells. All vegetable oils contain a mixture of different fatty acids. It is this fatty acid melting melt that gives the oils their special character.

Most oils contain fat-soluble vitamins A, D and E, as well as lecithin absorbed by the skin. The oils provide nutrition and protection and stimulate the skin to work better, make the skin soft and supple and helps keep moisture tight.
The vegetable oils are extracted from renewable raw materials and easily degraded in nature. They are not environmentally hazardous in the manufacture if they do not undergo a hard refining process.
Refined oils are not valuable to use.
The best part is to use cold-pressed organic vegetable oils.

Also, be aware that when starting with natural and clean products, it may take some time for you to see results and especially if you have previously used synthetic products with mineral oils. The skin can react with cleansing such as acne etc.

....

....

VEGETAL
INCI-navn: Cetearyl Glycoside
Vegetal er en emulgator laget etter øko-prinsipper. En bruker ikke kjemikalier eller organiske løsningsmidler ved tilvirkningen. Emulgatoren er 100 % vegetabilsk, non-ionisk = meget hudvennlig, og fri for alle former for etylenoksid og dioxan, som ofte ellers inngår i emulgatorer. Vegetal er oppbygget av følgende vegetabilske komponenter: Glycose utvunnet av mais og fett fra kokos. Meget miljøvennlig. Meget bra å bruke i antiaknekremer, da produktet er et av de få emulgeringsmidler som ikke er komedogen (aknefremkallende).

VETIVERGRESSOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Vetiveria zizanoides
Avslappende i små doser - oppkvikkende i store. Bra når man kjenner seg utbrent og har søvnproblemer. Passer alle hudtyper.

XANTHANGUMMI (E 415)
INCI-navn: Xanthan Gum
Naturlig fortykningsmiddel. Et karbohydrat som fremstilles gjennom fermetering av av mais (ikke GMO) og sukker. Anvendes som fortykningsmiddel også i mat.

YLANG YLANGOLJE ØKOLOGISK (eterisk)
INCI-navn: Cananga Odorata Genuina
Passer de fleste hudtyper. Foryngende, roer irritert hud. Balanserende på fettproduksjonen. Avslappende.

..

 

VEGETAL
INCI Name: Cetearyl Glucoside
Vegetal is an emulsifier made according to eco-principles. One does not use chemicals or organic solvents at the time of manufacture. The emulsifier is 100% vegetable, nonionic = very skin-friendly, and free of all forms of ethylene oxide and dioxane, which is often included in emulsifiers. Vegetal is made up of the following vegetable components: Glycose extracted from corn and fat from coconut. Very environmentally friendly. Very good to use in anti-acne creams, as the product is one of the few non-comedogenic emulsifiers (acne-inducing).

VETIVERT OIL ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Vetiveria Zizanoides
Relaxing in small doses - refreshing in big. Good when you feel burned and have sleep problems. Fits all skin types.

XANTHANGUM
INCI Name: Xanthan Gum
Natural thickener. A carbohydrate produced by fermentation of corn (not GMO) and sugar. Used as a thickening agent also in food.

YLANG YLANG OIL ORGANIC (essential oil)
INCI Name: Cananga Odorata Genuina
Fits most skin types. Rejuvenating, irritating skin . Balancing on fat production. Relaxing.

....